Van ondernemer naar onderneming

De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Maar blijft dat ook zo? Als het aan Florpartners ligt wel. We ambiëren een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw. Bepalend bij deze positie: de Nederlandse glastuinbouwonderneming. Onderneming2026 richt zich op de lange termijn positie van de tuinbouwonderneming en geeft antwoord op de vraag: Welke elementen bepalen het succes van de Onderneming2026?


Geen resultaten gevonden

'Investeringen in particuliere verkoop'

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Twan Reintjes Van Reintjes Bloemen in Veulen. Lees meer >

Hoe maakt Ard van Klaveren zijn onderneming toekomstproof?

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Ard van Klaveren van Van Klaveren Plant. Lees meer >

'Met kleine stapjes naar de eindstreep'

Energie Transitie Partners (ETP) is een van de deelnemende partijen aan het Broekpolder 2040-proces. Het bedrijf maakt duurzame warmte uit geothermie beschikbaar voor en met glastuinbouwondernemers en wil zodoende ook ondernemers in de Broekpolder… Lees meer >

'Nerine geeft mij voeding om te blijven groeien als vakman'

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Robbert de Wit van De Wit Nerine in Heemskerk. Lees meer >

'Een proces waar je écht energie van krijgt'

De primaire glastuinbouw is van cruciaal belang voor het functioneren van de Greenport, zo is de overtuiging van de gemeente Westland. Om die reden hecht de gemeente veel waarde aan herstructurering en is zij één van de betrokken partijen in het… Lees meer >

'Dat ondernemers met bewoners praten, is al grote winst'

Ere wie ere toekomt: dat Broekpolder 2040 op een unieke manier wordt aangevlogen, is vooral te danken aan de provincie Zuid-Holland. Deze opperde het idee om de herinrichting van de Broekpolder op een compleet andere manier aan te pakken. De Groene… Lees meer >

'Stap uit je huidige rol en verdiep je in de ander'

Waar de een als ondernemer, de ander als bewoner en weer een ander als bestuurder bij het Broekpolder-proces is betrokken, neemt Erik Persoon een bijzondere positie in. Als directeur van Forever Plants is hij tuinbouwondernemer in het gebied, maar… Lees meer >

'Kwaliteit boven kwantiteit'

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Ferry van der Meer van Hortensiakwekerij Peter de Munck BV uit De Lier. Lees meer >

Anneke van Vliet: 'Een huis draagt herinneringen met zich mee'

Waar ondernemers in het gebied vooral een zakelijk belang hebben in het Broekpolder 2040-proces, raakt het bewoners veelal persoonlijk. Veranderingen in de Broekpolder kunnen immers ingrijpende gevolgen hebben voor hun leefgenot in de toekomst.… Lees meer >

Arjan van Velden: 'Wij-gevoel door wederzijds begrip'

De Broekpolder, een belangrijke tuinbouwomgeving in het Westland, heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden. Daarvoor zal de polder tussen nu en 2040 wel op de schop moeten. Ondernemers, bewoners, gemeente,… Lees meer >

'Duurzame energie en personeel grote uitdagingen'

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Marcel Numan van NH Paprika in het Altongebied in Heerhugowaard. Lees meer >

'Opvolging en energietransitie houden mij bezig'

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Antoine Hoeijmakers van Glorious Gloriosa in Maasbree. Lees meer >

Uitgave Broekpolder 2040 ook online!

Deze dagen valt een speciale uitgave van Coalitie HOT door de bus over het Broekpolder 2040-proces. De Broekpolder, een belangrijke tuinbouwomgeving in het Westland, heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te… Lees meer >

Coalitie HOT gaat op in Transitietafel Ruimtelijke Inrichting

Coalitie HOT wordt vanaf november geïntegreerd in de Transitietafel Ruimtelijke Inrichting. Deze tafel wordt geïnitieerd door Greenports Nederland en komt voort uit het Tuinbouwakkoord. Lees meer >

'Focus op kwaliteit, beschikbaarheid en duurzaamheid'

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Tom van Winden, eigenaar van kamer- en perkplantentenkwekerij Van Winden-Erica, Europees marktleider van Zamioculcas. Lees meer >

'Samenwerken must om bedrijf toekomstproof te maken'

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Rob Bakker van komkommerkwekerij Nature’s Green Group in Maasbree. Lees meer >

Den Berk Délice wil continuïteit waarborgen

Onderling vertrouwen is dé basis voor succes. Dat geldt zeker bij Den Berk Délice: een samenwerking tussen vijf Belgische tomatenbedrijven, die als één merk en volgens een gezamenlijke visie de markt benaderen. Het waarborgen van de continuïteit… Lees meer >

‘Flexibiliteit tuinbouw is cruciaal voor verduurzaming’

De tuinbouw heeft - vanwege de flexibiliteit die de sector kan bieden - een unieke rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening; één van de speerpunten van Coalitie HOT. Tegelijkertijd is de tuinbouwsector zelf al een heel eind op stoom… Lees meer >

‘Dankzij ons zitten leerlingen in een warm lokaal'

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Leon Ammerlaan van Ammerlaan The Green Innovator; een handelskwekerij met 6 hectare tropische groene planten. Lees meer >

‘Ondernemers bepalen modernisering glastuinbouwgebieden’

Herstructurering is een voorwaarde om de glastuinbouw vitaal te houden. Én is tegelijkertijd een onderwerp dat continu actueel blijft. Om de herstructurering van een tuinbouwgebied succesvol te laten verlopen, moet er vooral oog zijn voor de… Lees meer >

'Onderscheid met een eigen assortiment'

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Johan Koehler van Over the Moon Orchids. Lees meer >

‘Aardwarmte maakt glastuinbouw Voorne ‘toekomstproof’’

Sinds twee jaar hebben telers op Voorne de beschikking over aardwarmte. Dit maakt de tuinbouw op het eiland meer toekomstbestendig: ondernemers hebben zekerheid over hun energiekosten en kunnen duurzamer werken. Een groep telers in het gebied pakte… Lees meer >

Wat doet Nicki de Haaij om zijn onderneming toekomstproof te maken?

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Nicki de Haaij van Ammerlaan Orchideeën over strategie. Lees meer >

Tweesporenbeleid moet ruimte creëren voor Limburgse glasteler

De Limburgse glastuinbouw bruist: ondernemers willen vooruit en hebben volop ontwikkelambitie. De uitdaging is om dat ruimtelijk mogelijk te maken. Belangenorganisaties LTO Glaskracht en LLTB zetten hierbij in op twee sporen: uitbreiding van de grote… Lees meer >

‘Opvolgingsvraagstuk speelde te vroeg’

De kogel is door de kerk: na bijna vijftig jaar komt er binnenkort een te koop-bord op de gevel van strelitziakwekerij Jacobs in Baarlo. Ondernemer Nic Jacobs (71) stelde de afgelopen twintig jaar alles in het werk om een geschikte opvolger te… Lees meer >

Geothermieproject in ijskast

Eric Gipmans maakt zich zorgen over de verduurzaming van de energievoorziening in Limburg. Gipmans Planten had vergevorderde plannen om te investeren in een geothermiebron, maar besloot onlangs om dit project voorlopig in de ijskast te zetten. “Nu… Lees meer >

‘Duitse markt, een briljant die we moeten blijven oppoetsen’

De aanwezigheid van miljoenen Duitse consumenten binnen een straal van honderd kilometer. Dat is volgens Erik Gipmans van Gipmans Planten het belangrijkste ‘unique selling point’ van de Limburgse glastuinbouw. Ondernemers kunnen hierdoor een verser… Lees meer >

Meer daadkracht en versnellen tuinbouwtransities

Op 29 mei 2018 zag GreenportsNederland, waarin de verschillende kolommen van Greenport Holland opgaan, het levenslicht. Er was binnen Greenport Holland sprake van twee aparte onderdelen; Greenport Holland bedrijfsleven en Greenport Holland overheid. … Lees meer >

‘Kritisch zijn op veiligheid is goed, maar we moeten ook reëel blijven’

De energietransitie is van groot belang voor de toekomst van de tuinbouw; dat ziet ook de provincie Limburg. Hoewel onlangs twee projecten in Noord-Limburg werden stilgelegd, is landbouwgedeputeerde Hubert Mackus van mening dat geothermie nog altijd… Lees meer >

Houtstookinstallatie levert meervoudige winst op voor ondernemers

In glastuinbouwgebied Sirjansland verrijst momenteel de eerste houtgestookte biomassacentrale met CO2-afvanginstallatie van ons land. Dit initiatief van drie vooruitstrevende Zeeuwse ondernemers moet de tuinbouw in het gebied extra… Lees meer >

‘Behoud goed ondernemersklimaat is eigen verantwoordelijkheid’

In glastuinbouwgebied Sirjansland wisten de ondernemers een nieuw bestemmingsplan met meer ‘tuinbouwpotentie’ voor elkaar te boksen. “Het creëren van voldoende toekomstperspectief vraagt continu aandacht.” Lees meer >

‘Opvolgingsproces moet natuurlijk verlopen’

Hoe geef je een opvolgingstraject concreet vorm? Welke issues komen hierbij kijken, en hoe ga je daarmee om? Zaken die bij Van Winden-Erica aan de orde van de dag zijn. Zoon Tom staat in de startblokken om het potplantenbedrijf over een aantal jaren… Lees meer >

Wat doet Robin van Dijk om zijn onderneming toekomstproof te maken?

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Robin van Dijk van Dijk van Dijk over samenwerking en kennis. Lees meer >

Wat doet Bas Sonneveld om zijn onderneming toekomstproof te maken?

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Bas Sonneveld van Sonneveld Plants over groei en bedrijfsopvolging. Lees meer >

#Waellandproject - ‘Het plan is simpel, maar de uitvoering blijkt complex’

Ontwikkelingsbedrijf HOT is inmiddels ruim twee jaar onderweg. In die periode zijn flink wat stappen gezet als het gaat om de fysieke herstructurering van de glastuinbouw. #HOTWestHolland gaat voor #moderniseringtuinbouw. Het Westland fungeert… Lees meer >

#Waellandproject - Ton Olsthoorn: 'Een auto in onderdelen verkoopt ook niet'

Begin juli 2018 verkochten vier (voormalige) glastuinders en het Hoogheemraadschap in Monster hun kavels aan Ontwikkelingsbedrijf HOT Greenport West-Holland B.V. In totaal gaat het om een oppervlak van tien hectare op de locatie Waellandweg-Boomaweg.… Lees meer >

#Waellandproject - Han Duijndam: 'Fijn om tijdperk goed te kunnen afsluiten'

Begin juli 2018 verkochten vier (voormalige) glastuinders en het Hoogheemraadschap in Monster hun kavels aan Ontwikkelingsbedrijf HOT Greenport West-Holland B.V. In totaal gaat het om een oppervlak van tien hectare op de locatie Waellandweg-Boomaweg.… Lees meer >

#Waellandproject - Wim Zwinkels: 'Sommige treinen komen maar één keer voorbij'

Begin juli 2018 verkochten vier (voormalige) glastuinders en het Hoogheemraadschap in Monster hun kavels aan Ontwikkelingsbedrijf HOT Greenport West-Holland B.V. In totaal gaat het om een oppervlak van tien hectare op de locatie Waellandweg-Boomaweg.… Lees meer >

#Waellandproject - Lex van Zijl: 'Stukje Monster blijft behouden voor glastuinbouw'

Begin juli 2018 verkochten vier (voormalige) glastuinders en het Hoogheemraadschap in Monster hun kavels aan Ontwikkelingsbedrijf HOT Greenport West-Holland B.V. In totaal gaat het om een oppervlak van tien hectare op de locatie Waellandweg-Boomaweg.… Lees meer >

‘Mijn bedrijf is té uniek om een bord in de tuin te zetten’

Passie en innovatie. Dat zijn volgens Piet Kuivenhoven de onderscheidende waarden van Kuivenhoven Potplanten in Poeldijk. Hoewel de potplantenteler de vijftig pas net is gepasseerd, is hij al volop bezig met het borgen van de toekomst van zijn… Lees meer >

Wat doet Thomas Bunnik om zijn onderneming toekomstproof te maken?

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Thomas Bunnik van Bunnik Plants. Lees meer >

Wat doet Hanneke Ubink om haar onderneming toekomstbestendig te maken?

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Hanneke Ubink van cactus en succulenten kwekerij Ubink BV. Lees meer >

Wat doet Stijn Baan om zijn onderneming toekomstproof te maken?

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Stijn Baan van Koppert Cress over het managen van groei en internationaliseren. Lees meer >

Wat doet Thijs Hermans om zijn onderneming toekomstbestendig te maken?

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Thijs Hermans van Plantenkwekerij P. Van Geest over samenwerken met andere bedrijven. Lees meer >

Wat doet Annemiek Hofland om haar onderneming toekomstproof te maken?

Regelmatig vragen wij ondernemers in de glastuinbouw wat zij concreet doen om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Annemiek Hofland van Hofland Flowering Plants over strategie-ontwikkeling op het gebied van klantencontact. Lees meer >

Video: telers over assessments Rabobank

Coalitie HOT biedt in samenwerking met de Rabobank een assessment aan waarbij ondernemers de mogelijkheden en onmogelijkheden van hun bedrijf doornemen. Lees meer >

‘De consument krijgt het voor het zeggen; dat vraagt om actie’

Samenwerken en toegevoegde waarde bieden. Dat zijn volgens Jelte van Kammen, algemeen directeur van telersvereniging Harvest House, dé ingrediënten die in de toekomst bepalend zijn voor het succes van een tuinbouwbedrijf. Ook Harvest House slaat deze… Lees meer >

Hoe maakt Rob Bakker zijn onderneming toekomstproof?

Regelmatig vraagt Coalitie HOT ondernemers in de glastuinbouw wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan om hun onderneming klaar te maken voor 2026. Dit keer: Rob Bakker van Nature’s Green Group. Lees meer >

‘Geef medewerkers de kans om aandelen te nemen in bedrijf’

Komkommer- en tomatenteler René Tielemans ziet zichzelf niet als tuinder, maar meer als ondernemer en ‘bouwer’. Hij is dan ook continu alert op kansen die zich voordoen. Dat is volgens Tielemans alleen mogelijk omdat hij nauwelijks operationele taken… Lees meer >

'Tuinbouw moet meer uitgaan van eigen kracht'

Eric van Steekelenburg, die zijn roots heeft in de tuinbouwsector, werkte jarenlang bij grote internationale bedrijven. Deze achtergrond, kennis en ervaring stellen de huidige Finance Director International van Farm Frites in staat om met een… Lees meer >

‘Ondernemers mogen duidelijkheid verwachten’

Jaap Bond, gedeputeerde van Noord-Holland, zit sinds 2017 in de stuurgroep van coalitie HOT. Gezien alle ontwikkelingen in deze provincie was aanhaken ook meer dan logisch. Want er gebeurt nogal wat daar in het noorden. Onder andere op het gebied van… Lees meer >

HOT-uitgave nu ook online

De speciale uitgave die Coalitie HOT vorige week verstuurde is nu ook digitaal beschikbaar. Daarmee is het mogelijk de artikelen online te lezen en zelfs pdf's van de pagina's te maken. Lees meer >

Speciale uitgave Onderneming2026

Telers ontvangen deze dagen een speciale uitgave door de bus van Onderneming2026. In deze krant staan interviews met ondernemers en bestuurders, maar wordt ook verteld over de plannen van Coalitie HOT in 2018-2019. Lees meer >

Prominent 2.0: Van vereniging naar onderneming

Jack Groenewegen mag met recht één van de boegbeelden van de hedendaagse tuinbouw worden genoemd. De Westlandse tomatenteler gaf de afgelopen jaren niet alleen vorm aan zijn eigen bedrijf, maar ook aan telersvereniging Prominent. Op dit moment is… Lees meer >

'Stip op de horizon is must voor toekomstbestendig bedrijf'

Risicospreiding en internationalisering. Dat zijn voor Wouter van den Bosch en zijn vader Jaco de speerpunten voor de komende jaren. De ondernemers willen hun bedrijf toekomstbestendig maken door niet alleen te focussen op de paprikateelt, maar ook… Lees meer >

'Net als een marathon: van trainen word je beter'

Bloeiende potplantenkwekerij SV.CO kondigde afgelopen zomer een fusie aan met Kwekerij Vreugdenberg. Nadat Strijbis en Verbeek eerder al samensmolten tot SV.CO maakt het bedrijf dus opnieuw een strategische keuze voor de toekomst. Met diverse… Lees meer >

HOT VLOG: Levoplant

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. Lees meer >

HOT VLOG - Zwinkels Tomaten

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. Lees meer >

'Ondernemer laat kansen liggen door beperkt samenwerken'

Novifarm, een samenwerkingsverband van vijf Zuid-Hollandse akkerbouwfamilies, werd onlangs uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2017. Uniek aan deze ‘coöperatie 2.0’ is de scheiding tussen emotie en ratio: het eigendom van grond en… Lees meer >

‘HOT Mastersessies verruimen je blik’

De afgelopen maanden is Coalitie HOT gestart met een aantal Mastersessies met ondernemers in verschillende regio’s. Met elkaar denken zij na en discussiëren zij onder deskundige begeleiding over ‘mijn onderneming in 2026’. Lees meer >

Transitie naar zelfsturing maakt Sion Orchids '2026-proof’

Grenzen opzoeken, zaken ‘anders’ doen dan anderen en verder kijken dan de tuinbouwsector; dat is de rode draad in het verhaal van Eric Moor, oprichter en eigenaar van Sion Orchids in De Lier. Om zijn bedrijf ‘2026-proof’ te maken, werd afgelopen jaar… Lees meer >

‘Jonge ondernemers zijn veel beter in samenwerken’

“Jongeren denken alles beter te weten. Zo was ik zelf ook”, vertelt Aad Sonneveld uit Bleiswijk. Afgelopen jaar spraken hij en zijn compagnon met een aantal jongeren over de toekomst van hun kwekerij, Het Wilgenbos. Komende winter wordt de knoop… Lees meer >

‘Geef nieuwe generatie de ruimte’

Jonge vrouwelijke ondernemers zijn dun gezaaid in de tuinbouw; hoe bijzonder is het dan om twee gedreven tuinbouwvrouwen samen aan tafel te hebben? Karin van der Eijk (VDE Plant) en Joyce Lansbergen (LG Flowers) hebben beiden - vanuit hun passie en… Lees meer >

‘Een zelflerende organisatie bouwen, geeft mij een kick’

Dynamiek, uitdaging en een voortdurende drang om nóg beter te presteren. Dat zijn de voornaamste drijfveren voor Maikel van den Berg (34) om elke dag op zijn bedrijf aan de slag te gaan. De paprikateler uit Bleiswijk zit momenteel in een… Lees meer >

HOT VLOG: LKP Plant

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. Lees meer >

'Sterke bedrijven kunnen alleen sterk zijn in een sterke sector'

Succesvolle tuinbouwbedrijven kunnen niet zonder een goed geoliede sector, stellen Frank van Kleef en Cees Veerman. Daarom roepen ze telers op zich te beraden op hun toekomst. “De kopgroep is al gaan rijden. Nu is het moment om te beslissen of je mee… Lees meer >

HOT VLOG: Noordhuys Tomatoes

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. Lees meer >

'Bestaansrecht, continuïteit en dynamiek'

“In de glastuinbouwsector zijn ondernemer en onderneming innig met elkaar verstrengeld. Bijvoorbeeld besluit de ondernemer te stoppen, dan neemt hij zijn bedrijf in die beslissing mee. Dit onzekere voortbestaan van ondernemingen maakt een sector… Lees meer >

HOT VLOG: Het Wilgenbos

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. Dit keer vertelt Aad Sonneveld van paprikakwekerij Het Wilgenbos hoe hij de toekomst van… Lees meer >

‘Opkomst van vreemd kapitaal is grote uitdaging’

Ron Fransen van Levoplant dacht aanvankelijk dat Coalitie HOT er alleen voor groenteteelt was, maar dat is - gelukkig - niet het geval. De sierteeltondernemer vindt energie, ondernemerschap en herstructurering de belangrijkste onderwerpen waarmee HOT… Lees meer >

‘Wie zich het beste aanpast, overleeft’

De vijf telers achter Arcadia Chrysanten ontwikkelden tien jaar geleden een opvallende visie: het voortbestaan van Arcadia staat bovenaan, en is belangrijker dan dat van de individuele deelnemers. Dat vormde het startpunt voor een andere vorm van… Lees meer >

VIDEO - Hoe ziet de onderneming van 2026 eruit?

Tijdens het Symposium Glastuinbouw bij Rabobank stelden wij enkele gasten de volgende vraag: Hoe ziet de onderneming van 2026 er volgens u uit? Het leverde uiteenlopende antwoorden op, die zijn verwerkt in een videocompilatie van het symposium. Lees meer >

'1 óver 12 voor glastuinbouw'

Het momenteel één over twaalf voor de Nederlandse glastuinbouw en is het dus zaak dat het roer omgaat. Met een nieuwe oriëntatie, nieuwe producten en nieuwe verdienmodellen. Dat zei hoogleraar Jan Rotmans afgelopen vrijdag. Lees meer >

Rob van den Ende gaat voor tweeledige herstructurering

Rob van den Ende wordt met ingang van 1 januari 2017 directeur van HOT Ontwikkelingsbedrijf Nederland. Vrijdag 30 september nam hij afscheid van zijn voormalige werkgever Rabobank en werd hij officieel aangesteld in zijn nieuwe functie. Lees meer >

HOT VLOG: Arcadia

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. Dit keer vertelt Bert van Ruijven van chrysantenkwekerij Arcadia hoe de continuïteit… Lees meer >

‘Groot zijn is niet onze blauwdruk voor de toekomst’

De meedenkende, opbouwende en energieke wijze waarop Hans Koolhaas zijn betrokkenheid bij de tuinbouwsector toont, zal hij ook in het adviesorgaan van Coalitie HOT tentoonspreiden. LTO Glaskracht vroeg hem als vertegenwoordiger zitting te nemen in de… Lees meer >

‘Franchise vormen gaan terrein winnen’

Jean Aerts is bestuurder van LTO Glaskracht Nederland en de LLTB-vakgroep bedekte teelten, maar maakt in zijn hoedanigheid als oud-ondernemer deel uit van de HOT-adviesraad. Aerts vormt hiermee de schakel tussen HOT, LTO Glaskracht en de… Lees meer >

‘Cultuur van familiebedrijf blijft altijd bestaan’

Tom Zwinkels staat samen met zijn vader en twee neven aan het roer van Zwinkels Tomaten in s-Gravenzande. Door samenwerking en een strikte taakverdeling worden ieders specialiteiten benut en is de continuïteit van de onderneming gewaarborgd. “Dat… Lees meer >

‘Teeltkennis behouden voor de onderneming’

Theo van Noord startte in 2001 als zelfstandig tomatenteler. Sindsdien is zijn bedrijf – Noordhuys Tomatoes - uitgegroeid naar 14 hectare, verdeeld over vestigingen in Oude-Tonge en Tinte. Die plaatsen worden vaak gezien als 'het buitengebied'. Maar… Lees meer >

HOT VLOG: De Kabel

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. Dit keer vertelt Richard Hartensveld van tomatenkwekerij De Kabel over de… Lees meer >

‘Concrete stappen op weg naar een gezonde en succesvolle tuinbouw in 2026’

Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland is het ‘kindje’ van stichting HOT dat de herstructurering van de glastuinbouw concreet vorm moet gaan geven. Hierbij gaat het zowel om een fysieke herstructurering als om de transitie van ondernemer naar… Lees meer >

‘Koplopers in het peloton moeten dóór kunnen gaan’

Frank van Kleef, algemeen directeur Royalpride, schreef op een paar A4-tjes, wat volgens hem moet gebeuren om de glastuinbouw in Nederland weer te laten gloriëren. Vanuit deze standpunten, vertegenwoordigt hij FVO, Federatie Vruchtgroente… Lees meer >