'Sterke bedrijven kunnen alleen sterk zijn in een sterke sector'

Geplaatst op

Succesvolle tuinbouwbedrijven kunnen niet zonder een goed geoliede sector, stellen Frank van Kleef en Cees Veerman. Daarom roepen ze telers op zich te beraden op hun toekomst. “De kopgroep is al gaan rijden. Nu is het moment om te beslissen of je mee wilt.”

De tijd dat een ondernemer alles zelf kan - en moet - is voorbij. Dat ondervindt ook Frank van Kleef, mede-eigenaar van Royal Pride Holland, lid van de stuurgroep van Coalitie HOT én van de adviesgroep telers van Coalitie HOT. “Zo’n twintig jaar geleden werd 95% van je succes bepaald door je productie . Dat is nu veel minder. Zaken als energie, automatisering, logistiek en verkoop zijn een stuk belangrijker geworden.”
Royal Pride is gedurende de jaren dus anders gaan ondernemen. Van Kleef weet nog steeds wat er speelt binnen het bedrijf, maar zijn partners in het bedrijf hebben de verantwoording voor de operationele zaken over genomen. Zelf heeft hij de verantwoording voor de organisatie van alle zaken daarom heen. Een rol die hem prima past, zo vertelt hij.
Zijn collega’s houden iedereen binnen het bedrijf scherp. En met succes: Royal Pride Holland is een van de meest vooruitstrevende tomatenteeltbedrijven binnen Nederland. Van Kleef: “We zijn gekomen waar we nu staan door waar mogelijk samen te werken met andere bedrijven.” En dat is wat Van Kleef betreft ook waar de kansen liggen voor de toekomst.

Hoog tempo
Je kunt je afvragen: waarom zetten telers als Van Kleef zich - via Coalitie HOT - in voor de belangen van andere ondernemers? Maar, zo benadrukken Van Kleef en voorzitter Cees Veerman van de stuurgroep van Coalitie HOT, er zijn grote veranderingen gaande in de tuinbouw. Daarom is het zaak dat alle ondernemers zich nu beraden op hun toekomst. “Sterke bedrijven kunnen alleen sterk zijn in een sterke sector.”
Van Kleefs geschiedenis bewijst dat het ondernemerschap in de jaren flink is veranderd, en daarmee ook de sector. Veerman: “De afgelopen tien jaar is het enorm hard gegaan. En dat hoge tempo blijft. Daarom moeten telers zichzelf de vraag stellen hoe ze hun eigen toekomst zien. Zoiets kun je niet op zijn beloop laten. En besef: de onderneming is groter dan de ondernemer.”

Maak een plan
Dat is dan ook de belangrijkste oproep van de voorzitter van Coalitie HOT: ga met elkaar in gesprek, maak een plan en ga over tot actie. Dat is in het belang van zowel je eigen bedrijf als van de gehele sector. Denk dus na of je je wilt specialiseren. Of dat je wilt samenwerken met andere telers. Van Kleef: “Met elkaar bereik je meer dan in je eentje. Mijn stelregel is dan ook: ik heb liever een kleiner stuk van iets groots, dan een groot stuk van iets kleins.”
Een andere mogelijke keuze: stoppen. Veerman: “Geloof me: stoppen is ook een ondernemerskeuze. Het wil niet zeggen dat je gefaald hebt. Want hoe kan een goede keuze nu betekenen dat je faalt? En door te stoppen maak je ruimte voor andere ondernemers.”

Waarom Van Kleef en Veerman telers juist nu oproepen een keuze te maken? Omdat er een driedeling lijkt te ontstaan: succesvolle ondernemers, bedrijven die langzaamaan stoppen, en een tussengroep. Van Kleef: “De kopgroep is gaan rijden. Telers moeten nu beslissen of ze willen aanhaken.”
Een mooie metafoor. Maar wil niet zeggen dat alle telers moeten besluiten voorop te rijden. Want een wielerploeg bestaat ook uit meer dan alleen sprinters die soms een rit winnen; een succesvolle ploeg bestaat ook uit bijvoorbeeld klimmers, knechten, renners die goed zijn op de kasseien en niet te vergeten goede monteurs. aldus Van Kleef.

Hart, ziel en verstand
Voor het slagen van de ‘Nederlandse wielerploeg’ is het dus belangrijk dat ieder zijn of haar rol kent en neemt. Niet iedere ondernemer hoeft te streven naar een zo groot mogelijk bedrijf. ‘Goed’ is belangrijker dan ‘groot’. Veerman: “Hoe je de ziel in de onderneming houdt? Echte ondernemers werken met hun ziel. Die staan er mee op en gaan ermee naar bed.” Van Kleef: “De eerste vijf minuten van de dag kijk ik altijd of alles goed gaat. En de rest van de dag kijk ik wat er beter kan.”
Veerman en Van Kleef roepen telers dus op duidelijke keuzes te maken. Over de interne organisatie. En over het betrekken van jongeren en ze carrièrekansen te bieden. Maar ook over bijvoorbeeld vreemd kapitaal. Of over het organiseren van andere disciplines met of bij andere ondernemers.

Coalitie HOT staat voor het ontwikkelen van de Nederlandse glastuinbouw. Een groot deel van de uitdagingen die daarmee gepaard gaat, speelt sterk in Westland-Oostland, een concentratie van meer dan de helft van de Nederlandse tuinbouw. Door een krachtige sector met krachtige ondernemingen blijft Westland-Oostland aantrekkelijk voor internationale afnemers. Want bij de afzet van tuinbouwproducten draait veel om het assortiment.
Veerman: “Hier in deze regio vinden afnemers het gehele assortiment voor de supermarkt.” Daarnaast gaat het om de volume van het totaalaanbod. Immers, voor bijvoorbeeld agrologistiek en verwerking is een zekere schaalgrootte nodig.
Maar ook andere gebieden vormen belangrijke concentratiegebieden, zoals de regio Venlo, de Bommelerwaard en de Wieringermeer. In dat laatste gebied is onder meer Royal Pride gevestigd . Van Kleef noemt daarvoor als redenen dat de ruimte en de grond voor een redelijke prijs beschikbaar waren. “Maar veel belangrijker is dat er vanaf het begin op vele fronten intensief is samengewerkt.”
De oproep van Veerman en Van Kleef gaat dus verder dan het belang van individuele telers; het gaat om het slagen van de gehele sector. Veerman: “Met de Coalitie HOT ambiëren we een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw. Dat lukt alleen als de sector floreert.”

Onderneming2026.nl is een initiatief van Coalitie HOT. Coalitie HOT wordt gevormd door Federatie VruchtgroenteOrganisaties, Royal FloraHolland, Rabobank, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Limburg en gemeente Westland.


Deel dit blog:

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht