Den Berk Délice wil continuïteit waarborgen

Geplaatst op

Onderling vertrouwen is dé basis voor succes. Dat geldt zeker bij Den Berk Délice: een samenwerking tussen vijf Belgische tomatenbedrijven, die als één merk en volgens een gezamenlijke visie de markt benaderen. Het waarborgen van de continuïteit vormt een belangrijke rode draad in de bedrijfsvoering. De vier ondernemers investeren op meerdere terreinen om Den Berk Délice ook nog in 2026 te laten floreren. Het draait hierbij niet om de ondernemers; de onderneming staat centraal.

Den Berk Délice illustreert dat België zeker niet mag worden uitgevlakt als het gaat om hightech glastuinbouw. De diverse locaties van het bedrijf zijn gebouwd volgens de meest moderne inzichten en voldoen allemaal aan de hedendaagse tuinbouwstandaard. Maar ook in andere opzichten is Den Berk Délice, dat zo’n tien kilometer over de Brabantse grens ligt, vooruitstrevend en onderscheidend te noemen. Zo is de organisatievorm van het bedrijf verre van doorsnee. Den Berk Délice vertegenwoordigt namelijk vijf afzonderlijke glastuinbouwbedrijven en vier ondernemers. Zij besloten in 2014 om de handen ineen te slaan. Dit kwam niet uit de lucht vallen: Luc Beirinckx, Hans van Gool, Paul van de Mierop en Koen Lauwerysen kenden elkaar toen al bijna 25 jaar. “We kwamen begin jaren negentig met elkaar in contact via een studieclub in de Noorderkempen (regio Merksplas), waar we toentertijd allemaal een tuinbouwbedrijf runden”, vertelt Paul van de Mierop. “Vanaf het eerste moment was er een klik en zaten we op één lijn. Waar hem dat in zit? Dat is moeilijk te duiden, het is vooral een gevoel. Vergelijk het met je partner, als je die voor het eerst ontmoet. Natuurlijk; in het begin is het aftasten, maar gaandeweg groeit het onderling vertrouwen.”

Al snel startten de ondernemers dan ook samen een tweede studiegroep, waarbij zij alle bedrijfscijfers met elkaar deelden. “Arbeid, inkoop, afzet, verkoop; we hadden geen geheimen voor elkaar. Dat was uniek, zeker in die tijd. Op deze manier konden we onze bedrijven verder versterken, en werd de onderlinge vertrouwensband steeds sterker.”

Gaandeweg werd de samenwerking verder uitgebouwd: de telers gingen samen hun inkoop regelen, en maakten ook studiereizen naar het buitenland, om hun visie en bedrijfsvoering te versterken.  In 2014 zetten de ondernemers een volgende stap in de samenwerking: de bedrijven, die op maximaal een half uur rijden van elkaar liggen, verenigden zich toen onder de vlag van Den Berk Délice.

‘Vertrouwen als basis’
Paul van de Mierop benadrukt dat samenwerken heel veel kan opleveren en je ver kan brengen. “Voorwaarde is wel dat je doet met mensen met dezelfde passie en visie. En op basis van vertrouwen; dat is het belangrijkst. Toen er sprake was om samen een bedrijf te gaan runnen, hebben we ons wel heel bewust afgevraagd of dit zou gaan werken. Je bent toch al snel geneigd om allerlei beren op de weg te zien. En in je eigen omgeving zie je toch ook situaties waarin partijen uiteindelijk niet op één lijn komen, waardoor het fout loopt. Toen wij Den Berk Délice gingen vormen, was ik me er héél erg van bewust dat dit ons ook kon overkomen; hadden we wel écht dezelfde ideeën en wilde we wel écht dezelfde koers varen? In welke mate was onze vertrouwensband sterk genoeg om samen een bedrijf te starten? Om dit te tackelen, hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over onze visies en ideeën, zodat we écht zeker waren dat we op eenzelfde lijn zitten.”

Waarop is het onderling vertrouwen gebaseerd? “Zoals gezegd gaat het vooral om een gevoel. Daarbij zijn we oprecht naar elkaar toe; je weet dat er geen sprake is van leugens. Ook is het vertrouwen gestoeld op de overtuiging dat 4 x 1 in ons geval niet 4 is, maar veel meer. Ik zou mijn hele hebben en houden aan Koen, Hans of Luc durven te geven; we vertrouwen elkaar voor 300 procent.”

De bedrijven van Den Berk Délice worden volgens eenzelfde missie, visie en beleid aangestuurd en zetten hun product gezamenlijk in de markt. Dit vanuit de overtuiging dat zij, door samen te werken, een sterkere partner zijn voor hun afnemers. Het doel van Den Berk Délice is om jaarrond smaakvolle en kwalitatief hoogwaardige smaaktomaten te telen en te vermarkten. “Van huis uit teelden alle ondernemers achter Den Berk Délice vlees- en trostomaten, maar allemaal waren ze gaandeweg op zoek gegaan naar onderscheidend vermogen. Deze innovatiedrang is ook iets wat ons bindt”, vertelt Paul van De Mierop. “De ingezette lijn hebben we doorgetrokken binnen Den Berk Délice; de focus ligt op het telen van specialties, waarbij smaak de belangrijkste leidraad is. We gaan niet voor bulk, maar willen ons onderscheiden in de markt, en op deze manier het succes en de continuïteit van de onderneming waarborgen.”Excelleren in eigen specialisme
Een belangrijke succesfactor van Den Berk Délice schuilt ook in het feit dat de kracht van de afzonderlijke ondernemers maximaal wordt benut. Ofwel: iedereen excelleert in zijn eigen specialisme, waardoor de ondernemers het bedrijf gezamenlijk naar een hoger plan tillen. Zo richt Paul van de Mierop zich op marketing en verkoop. Alles gebeurt in samenwerking en overleg met Coöperatie Hoogstraten. Koen Lauwerysen houdt zich bezig met teelt, rassen en nieuwe aanplant en is verantwoordelijk voor de algemene zaken plus de communicatie naar buiten toe. Luc Beirinckx voert de inkooponderhandelingen, zit bovenop de financiële cijfers en volgt de arbeidsprestaties en -cijfers van de diverse bedrijven op de voet. Tenslotte focust Hans van Gool, als ware ‘tomatenfreak’, op innovatie en test hij op zijn bedrijf talloze nieuwe rassen uit. “Wat de belangrijkste selectiecriteria zijn voor nieuwe rassen? Smaak, smaak en nog eens smaak! Dat is wat de retail wil. Daarnaast zijn ook een goede presentatie en onderscheidend vermogen in het winkelschap belangrijk.”

De vijf bedrijven die opereren onder de vlag van Den Berk Délice zijn officieel nog steeds afzonderlijke entiteiten. Algemene zaken waarvan de hele groep profiteert - bijvoorbeeld kosten voor marketing, onderzoek, ontwikkeling van verpakkingen - worden naar rato verdeeld over de diverse bedrijven. Maar vanwege de gezamenlijke visie en beleid staan toch alle neuzen in dezelfde richting en is sprake van een heus ‘Den Berk Délice-gevoel’. De aansturing door het managementteam van het bedrijf speelt hierin een sleutelrol. Dit team bestaat uit 45 mensen, die de medewerkers op de diverse bedrijven aansturen. “We hebben de afgelopen twee jaar volop ‘gebouwd’ aan deze managementlaag, die bepalend is voor de kracht van Den Berk Délice”, zegt Paul van de Mierop. “Voorheen hadden wij als ondernemers kortere lijnen met de werkvloer, maar vanwege de groei van de bedrijven en het aantal medewerkers waren we genoodzaakt een nieuwe structuur te ontwikkelen. En door een managementteam in het leven te roepen, en de verantwoordelijkheden meer in de organisatie te leggen, kan het bedrijf naar de toekomst toe ook onafhankelijk van ons functioneren. De onderneming staat centraal, niet wij als ondernemers.”

Den Berk Délice probeert medewerkers zoveel mogelijk aan het bedrijf te binden. Door doorgroeimogelijkheden te bieden, open en eerlijk te zijn, te zorgen voor een prettige werkomgeving én continu te investeren in opleiding en ontwikkeling. “We willen mensen uitdagen en de kans bieden hun talenten te benutten. Bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen te bieden, maar ook door te zorgen voor een goede kennisoverdracht binnen het bedrijf. Je kunt niemand verplichten om te blijven, maar op deze manier hopen we onze medewerkers toch zoveel mogelijk te binden aan ons bedrijf. Zij bepalen immers het succes en de continuïteit van de onderneming. Medewerkers zijn de kracht van Den Berk Délice; dat brengen we in de praktijk”

Heft in eigen hand
Toen Den Berk Délice in 2014 werd opgericht, stelden de ondernemers zichzelf ook ten doel om rechtstreeks te communiceren met de retail. “Zelf had ik mijn teeltbedrijf een aantal jaren daarvoor verkocht, en ervaring opgedaan bij een handelsbedrijf”, zegt Van de Mierop. “Hier zag ik dat er kansen lagen om als telers direct in gesprek te gaan met de supermarkt. Je krijgt dan immers gerichte feedback van de klant, en kunt sneller inspringen op hun wensen en nieuwe trends. De retail weet ons meer en meer te vinden. Onder meer omdat we een groot productievolume hebben, en daarmee snel kunnen inspringen op de vraag van afnemers. Daarnaast ondersteunen we de retail actief in het optimaliseren van de tomatenverkoop. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van innovatieve en onderscheidende concepten en flexibel te zijn als het gaat om verpakkingen. Ook houden we de marktontwikkelingen continu in de gaten en proberen hierop in te spelen. We willen de klant van a tot z ontzorgen; een retailer die een tomatenvraag heeft, moet aankloppen bij Den Berk Délice. Dat begint meer en meer te ‘landen’ in retailland.”

Hans van Gool voegt toe dat retailers er veel waarde aan hechten om rechtstreeks met telers te communiceren. “Ze willen namelijk zeker weten dat ze volledige en juiste informatie krijgen over een product. En wie kan beter de passie voor een product overbrengen dan de teler zelf? Ook daarin schuilt een toegevoegde waarde. De afgelopen jaren hebben we dan ook een forse groei doorgemaakt en we zien nog steeds volop marktmogelijkheden. Op dit moment vertegenwoordigen we een areaal van ruim 50 hectare, en daar komt richting 2021 nog 18 hectare bij. Productietechnisch proberen we zoveel mogelijk bij de tijd te blijven; zo investeren we bijvoorbeeld in ledbelichting.”

Hoewel Den Berk Délice een eigen identiteit en een eigen merk heeft in de markt, zijn ze nog altijd lid van Coöperatie Hoogstraten. Een bewuste keuze. Paul Van De Mierop: “Coöperatie Hoogstraten biedt een ruim assortiment groenten en fruit. Door met hen samen te werken kunnen we samen de klant meer bieden dan alleen onze smaaktomaten. Ook dat versterkt onze marktpositie. Daarbij zoeken we met de coöperatie naar een win-win situatie en krijgen we de ruimte om onze doelen en ambities te realiseren. De coöperatie heeft bijvoorbeeld een ruime kennis over de groenten-en fruitcategorie en voedt ons met de nodige informatie. Kortom: we werken in alle opzichten in een driehoek: Den Berk Délice, Coöperatie Hoogstraten en onze klant.”


Den Berk Délice in een notendop
Den Berk Délice is een samenwerking tussen de volgende vijf bedrijven:

 • Benteltom in Oud-Turnhout
  3,8 hectare
  Bedrijf van Hans Van Gool en Karin Geluykens
 • Luc Beirinckx BVBA in Noorderwijk
  8 hectare
  Bedrijf van Luc Beirinckx en Tanja Helsen
 • Lauwereysen Krijnen in Merksplas
  7,5 hectare
  Bedrijf van Ria Krijnen en Koen Lauwerysen
 • Den Berk BVBA in Merksplas
  24,7 hectare
  Bedrijf van Koen Lauwerysen en Luc Beirinckx
 • Den Horst in Merksplas
  7 hectare
  Bedrijf van Koen Lauwerysen, Luc Beirinckx en Paul van de Mierop


Daarnaast realiseren Koen Lauwerysen, Luc Beirinckx en hun echtgenotes momenteel nog tien hectare glas in Rijkevorsel. In 2021 komt hier nog acht hectare bij. Naast de teeltlocaties beschikt Den Berk Délice ook over een aparte verpakkingsafdeling.


Deel dit blog:

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht