#Waellandproject - Lex van Zijl: 'Stukje Monster blijft behouden voor glastuinbouw'

Geplaatst op

Begin juli 2018 verkochten vier (voormalige) glastuinders en het Hoogheemraadschap in Monster hun kavels aan Ontwikkelingsbedrijf HOT Greenport West-Holland B.V. In totaal gaat het om een oppervlak van tien hectare op de locatie Waellandweg-Boomaweg. De kavels worden in 2018 aangekocht, in 2019 herontwikkeld en eind 2019 aangeboden als één moderne glastuinbouwlocatie. Alles in het kader van #ModerniseringTuinbouw. Hoe kijken de verkopers terug op het doorlopen traject, wat waren hun beweegredenen om te verkopen en welke meerwaarde bood het Ontwikkelingsbedrijf #HOTWestHolland? Dit is het verhaal van Ton Olsthoorn, één van de verkopende partijen van het #Waellandproject.

Lex van Zijl (55) verkoopt samen met zijn twee broers een kavel van 3,2 hectare aan de Waellandweg 14. Hierop staat nu nog 1,6 hectare kas, waarin hij potplanten teelt. “Mijn vader begon in de jaren zestig op deze locatie, wij hebben het bedrijf later overgenomen”, vertelt Van Zijl. “Inmiddels hebben we ook een kas van 3,5 hectare in ’s Gravenzande; daar ligt het zwaartepunt van ons bedrijf.”

De ondernemer had de tuin aan de Waellandweg in principe wel willen aanhouden. “Dat was voor ons ook prima geweest. Maar zonder onze medewerking kan dit herstructureringsproject niet doorgaan; ons perceel is nodig om één aangesloten kavel van tien hectare te kunnen realiseren. We verkopen daarom vooral om ervoor te zorgen dat de rest verder kan. Een groot voordeel is dat we wel aan de Waellandweg kunnen blijven wonen; onze woning hoeft niet te wijken voor de herstructurering. Dat is fijn, aangezien we erg verknocht zijn aan deze plek. Pluspunt is dat ook dat we ons perceel tegen een goede prijs hebben kunnen verkopen.”

Ontwikkelingsbedrijf HOT heeft volgens Van Zijl een duidelijke meerwaarde in herstructureringstrajecten als deze. “Wij als verkopers moeten de percelen ‘glasvrij’ opleveren, Ontwikkelingsbedrijf HOT zorgt er vervolgens voor dat een bouwklare kavel van tien hectare wordt gerealiseerd, en dat alles wordt geregeld met vergunningen en dergelijke. Als verkopende partijen zouden wij zoiets nooit voor elkaar kunnen boksen. We zijn immers niet in thuis in deze materie, terwijl het Ontwikkelingsbedrijf alle knowhow in huis heeft. Ook kan de toekomstige koper straks meteen aan de slag. Kortom: Ontwikkelingsbedrijf HOT ontzorgt zowel koper als verkoper. En wat ik persoonlijk ook belangrijk vind: door de inzet van Ontwikkelingsbedrijf HOT blijft dit stukje Monster behouden voor de glastuinbouw. Woningen rukken steeds verder op; we moeten ervoor zorgen dat het tuinbouwkarakter van het Westland overeind blijft.”


Deel dit blog:

Reacties (2)

  • Frans van den Berg

    Een zeer vakkundige en tuinder man met een duidelijke visie gedreven door een sociaal hard. Top.
  • Frans van den Berg

    Een zeer vakkundige en tuinder man met een duidelijke visie gedreven door een sociaal hard. Top.

Reageer op dit bericht