‘Wie zich het beste aanpast, overleeft’

Geplaatst op

De vijf telers achter Arcadia Chrysanten ontwikkelden tien jaar geleden een opvallende visie: het voortbestaan van Arcadia staat bovenaan, en is belangrijker dan dat van de individuele deelnemers. Dat vormde het startpunt voor een andere vorm van samenwerking: zo is de structuur gericht op een stabiele gezamenlijke onderneming. Bert van Ruijven: "Natuurlijk, ook ik wil een goede oude dag. Maar we bouwen onze bedrijven niet op om ze over pak 'm beet tien jaar te verkopen."

Arcadia Chrysanten is gespecialiseerd in pluischrysanten en beschikt over vijf teeltlocaties met een totale oppervlakte van 20 hectare: drie in De Lier, één in Kwintsheul en één in De Kwakel. Het meermalen bekroonde bedrijf is een initiatief van twee chrysantenkwekerijen van in totaal vijf ondernemers. Bert van Ruijven is er daar één van.

<link http: www.onderneming2026.nl blog item hot-vlog-arcadia external-link-new-window internal link in current>In de videoblog die hij eerder opnam deed Van Ruijven een opvallende uitspraak: "Arcadia is een bedrijf dat over dertig, veertig jaar nog bestaat, ongeacht wie er dan nog inzit. Wij zijn dus ondergeschikt aan Arcadia."
De vijf deelnemende chrysantentelers zien de continuïteit en de toekomst van hun gezamenlijke onderneming dus als belangrijkste streven. Nóg belangrijker dus dan het voortbestaan van de individuele ondernemingen, zoals Van Ruijvens eigen bedrijf, Woudtzicht in De Lier.


Hoe zijn jullie tot die visie gekomen?
"Arcadia is zo'n tien jaar geleden ontstaan. De bedrijven die toen goed boerden waren bedrijven met een meerkoppige leiding. Het mooie daarvan is: dan heb je dus tijd om meer te doen dan alleen producten draaien. Maar tegelijk zagen we dat het bij veel van die bedrijven wel eens intern rommelde. Dat gaf dan ruis richting bijvoorbeeld afzet. Als oprichters van Arcadia hebben we toen gezegd: het bedrijf staat voorop. En dat is daardoor een van onze belangrijkste spelregels geworden. Het aardige is: die visie wordt tegenwoordig 'nieuw ondernemen genoemd', maar voor ons is het de normaalste zaak van de wereld."

Welke gevolgen heeft die visie op jullie bedrijfsvoering?
"Je merkt het niet direct aan de dagelijkse bedrijfsvoering: die is ongeveer hetzelfde als voorheen. Maar wat voor ons allemaal geldt: we bouwen onze bedrijven niet op om ze over pak 'm beet tien jaar te verkopen voor ons pensioen. Natuurlijk, ook ik wil een goede oude dag. Maar als je kijkt naar het voortbestaan van de onderneming, dan maak je soms andere keuzes, bijvoorbeeld op het gebied van investeringen. En als je een gezond bedrijf neerzet met een gezond rendement, dan zit je als ondernemer ook beter in je vel."

Wat zijn de randvoorwaarden voor die gezonde toekomst?
"Om te beginnen: goede communicatie en een duidelijke visie. Onze visie stellen we met enige regelmaat ter discussie, en passen we soms aan. Daarover moet je dan intern goed communiceren. We zijn immers met vijf ondernemers. Goede marketing is natuurlijk ook steeds meer nodig. Maar het allerbelangrijkste is: aanpassingsvermogen. Om te overleven moet je niet de grootste of de sterkste of de slimste te zijn, maar degene die zich het beste aanpast aan veranderende omstandigheden. Zowel binnen als buiten het bedrijf."

Hoe wordt ervoor gezorgd dat Arcadia met die veranderingen kan omgaan?
"Op een aantal manieren. Doordat we een vijfhoofdige leiding hebben zijn de gevolgen niet zo groot als een keer een van ons vijven eruit stapt. Elke taak binnen Arcadia wordt door minimaal twee leden uitgevoerd. Dat betekent dat er altijd minimaal één beschikbaar is voor die taak. Zo run ik Woudtzicht met een van de andere leden, en we hebben meer locaties waar we dubbel lopen. Als er intern dus iets verandert, kunnen we ons moeiteloos aanpassen."


Welke gevolgen heeft dat voor de individuele bedrijven?
"Dat kan veel gevolgen hebben. Zo hebben we nu vijf vestigingen, maar het is niet gezegd dat we altijd die vijf houden. Het kunnen er ook minder worden, en ik sluit niet uit dat we ooit van teelt switchen. Of neem de verkoop: die doen we nu intern, maar misschien dat dat op termijn extern wordt uitgevoerd."

En dan HOT: waarom ben je betrokken bij de Adviesgroep?
"Bij HOT ben ik in eerste instantie als ondernemer betrokken, en pas daarna vanuit de gezamenlijke onderneming. Er is een aantal onderwerpen waarmee HOT zich bezighoudt die me triggerden, zoals energie en de herstructurering. Dat laatste onderwerp - herstructurering - begint steeds meer te spelen in het Westland, en dat is de regio waar we sterk zijn vertegenwoordigd met Arcadia. Natuurlijk gaat HOT niet alleen over deze streek, maar Westland-Oostland zijn wel zeer belangrijk. Op het gebied van energie hebben we allemaal nog een lange weg te gaan. Daarvoor moeten we eerst alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Maar je merkt: als je namens HOT praat over een onderwerp als energie, dan word je een stuk serieuzer genomen door bijvoorbeeld overheden."

Onderneming2026.nl is een initiatief van Coalitie HOT. Coalitie HOT wordt gevormd door Federatie VruchtgroenteOrganisaties, Royal FloraHolland, Rabobank, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Limburg en gemeente Westland.


Deel dit blog:

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht