‘Cultuur van familiebedrijf blijft altijd bestaan’

Geplaatst op

Tom Zwinkels staat samen met zijn vader en twee neven aan het roer van Zwinkels Tomaten in s-Gravenzande. Door samenwerking en een strikte taakverdeling worden ieders specialiteiten benut en is de continuïteit van de onderneming gewaarborgd. “Dat betekent niet dat je achterover kunt leunen: de toekomstbestendigheid van ons bedrijf is een dynamisch proces en een continu punt van aandacht.”

Coalitie HOT wil een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse glastuinbouwsector tot een slimme, schone en sterke topsector. De transitie van ondernemer naar onderneming speelt hierbinnen een sleutelrol, zo erkent ook Tom Zwinkels van Zwinkels Tomaten. Hij is één van de leden van de adviesraad van Coalitie HOT. “Om als sector ‘toekomstproof’ te worden, moeten we toe naar een speelveld waarin de onderneming centraal staat in plaats van de ondernemer. Een bedrijf is niet toekomstbestendig wanneer alle verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid bij één persoon ligt. Immers: gebeurt er iets met deze persoon, dan staat het bedrijf stil. Of erger nog: houdt dit op te bestaan. Daarom is het absolute noodzaak dat er wat dit betreft slagen worden gemaakt.”

Dynamisch proces
Ook bij Zwinkels Tomaten is men continu bezig om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. “Samenwerken doen we binnen ons bedrijf al zolang ik me kan herinneren. Zo werkte mijn vader altijd al samen met zijn broer. En vandaag de dag runnen we het bedrijf met zijn vieren; mijn twee neven, mijn vader en ik. Allemaal hebben we onze eigen taken.  Zo is mijn neef Erik onze teeltspecialist. Neef Mark regelt de operationele zaken, zoals energie, personeel en de verkoop. Zelf houd ik me bezig met de bedrijfsvoering, de langetermijnverkoop, bestuurstaken en ben ik het visitekaartje naar buiten toe. Mijn vader richt zich op de teelttechniek en adviseert ons waar nodig.”

Door de geschetste taakverdeling worden de kracht en specialiteiten van de diverse vennoten volgens Zwinkels optimaal benut. “Dat helpt het maximale uit ons bedrijf te halen. Ook is, door deze taakverdeling en samenwerking, de continuïteit van het bedrijf geborgd en hebben we hierdoor een verdere groei kunnen doormaken. Ons bedrijf omvat inmiddels drie verschillende vestigingen met een totaaloppervlak van 16 hectare. Desondanks heeft Zwinkels Tomaten nog altijd de cultuur van een familiebedrijf: we zijn, samen met onze medewerkers, een hechte club.” Volgens de teler blijft de continuïteit van de onderneming altijd een punt van aandacht.  “Wij nemen onze bedrijfsvoering regelmatig onder de loep en kijken waar we puntjes op de i kunnen zetten, om de bedrijfsvoering te optimaliseren en de onderneming toekomstproof te houden. Dit is een dynamisch proces.”

Cultuurverandering vereist
Er is geen standaardrecept om de transitie van ondernemer naar onderneming vorm te geven, benadrukt Zwinkels. “Je kunt bijvoorbeeld personeelsleden meer verantwoordelijkheden geven, maar ook samenwerken of samengaan met één of meerdere collega’s is een optie. Maar samenwerken is hoe dan ook de sleutel tot een onderneming, en dus ook een tuinbouwsector, die toekomstproof is.” Zwinkels beseft ook dat de geschetste transitie niet van de ene op de andere dag kan worden gerealiseerd; dit vergt een cultuurverandering. “Vroeger gingen tuinbouwondernemers ervan uit dat,  als ze hun bedrijf op latere leeftijd zouden verkopen, dit voldoende zou opbrengen voor een goed pensioen. Dat is vandaag de dag niet meer realistisch. Niet alle bedrijven zijn verkoopbaar, ook brengen ze vaak nog maar weinig op. Dit vergroot de noodzaak om al vroeg na te denken over een toekomstbestendige koers en exploitatie, die niet leunt op slechts één persoon.”

Onderneming2026.nl is een initiatief van Coalitie HOT. Coalitie HOT wordt gevormd door Federatie VruchtgroenteOrganisaties, Royal FloraHolland, Rabobank, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Limburg en gemeente Westland.


Deel dit blog:

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht