Coalitie HOT gaat op in Transitietafel Ruimtelijke Inrichting

Geplaatst op

Coalitie HOT wordt vanaf november geïntegreerd in de Transitietafel Ruimtelijke Inrichting. Deze tafel wordt geïnitieerd door Greenports Nederland en komt voort uit het Tuinbouwakkoord.

Door de krachtenbundeling wordt dubbel werk voorkomen en kan de kennis en ervaring vanuit HOT nog effectiever worden ingezet, geeft programmamanager Rutger Lommerse van Greenports Nederland aan.

Op 14 maart jl. zetten meer dan 33 partijen hun handtekening onder het allereerste Tuinbouwakkoord. Hierin werd afgesproken dat de tuinbouwsector samen met overheden en kennis- en onderwijsinstellingen de schouders eronder zet om een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector te realiseren. Het Tuinbouwakkoord richt zich op zeven prioriteiten: energie, ruimtelijke inrichting, vers-logistiek, gezonde planten/gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs, en internationalisering. Stakeholders en experts uit het tuinbouwcluster vormen gezamenlijk de zogenoemde transitietafels, waar per prioriteit concrete plannen worden gemaakt. De transitietafels hebben als doel om op elk thema een versnelling aan te brengen, waarbij ook zal worden gezocht naar crossovers tussen de verschillende tafels.

‘HOT heeft mooie dingen neergezet’
Coalitie HOT, het initiatief dat drie jaar geleden van start ging om de herstructurering en ontwikkeling van de tuinbouwsector aan te jagen, zal binnenkort deel gaan uitmaken van de Transitietafel Ruimtelijke Inrichting. Rutger Lommerse, programmamanager bij Greenports Nederland is daar zeer content mee. Greenports Nederland ondersteunt de transitietafels, Lommerse houdt zich onder andere bezig met de bemensing ervan. “Binnen de transitietafels willen we zoveel mogelijk kennis bundelen”, geeft hij aan. “Daarom zijn we direct gaan inventariseren welke bestaande projecten en overlegstructuren reeds succesvol zijn op de verschillende gebieden. Door die te bundelen en te integreren in de transitietafels voorkomen we enerzijds dubbel werk, maar kunnen we de aanwezige kennis en ervaring ook beter inzetten.” Zodoende ging Lommerse ook in gesprek met Coalitie HOT. “HOT is al een tijd lang actief en heeft de afgelopen jaren mooie dingen neergezet. Door nu samen te werken binnen de Transitietafel Ruimtelijke Inrichting kunnen we daarvan leren om het proces verder te versnellen.”

Samenwerken met andere tafels
De leden van de Greenboard, de ‘denktank’ van Greenports Nederland, zijn elk gekoppeld aan een van de transitiethema’s. Daarbij krijgen zij op hun beurt weer ondersteuning vanuit de verschillende Greenports. Marcel Groen, programmamanager van Greenport Aalsmeer is zodoende verbonden aan de Transitietafel Ruimtelijke Inrichting. Volgens Groen is het belangrijk om per regio in beeld te krijgen waar de schoen wringt en te bepalen waar versnelling nodig is. “De beoogde gebiedsaanpak vanuit de ondernemers en stakeholders moet op het niveau van gemeente-, straat- of tuinbouwconcentratiegebied worden benaderd en in relatie worden gebracht met de energie-opgaven per regio. De mensen van Coalitie HOT, zowel op bestuurlijk vlak als vanuit de klankbordgroep, zullen daarin een grote meerwaarde zijn met de kennis die zij meenemen. Gezamenlijk zullen we de regio’s met elkaar gaan verbinden en projecten aanjagen op ons thema. Maar tegelijkertijd zullen we ook nauw samenwerken met de andere tafels om crossovers te realiseren. Want tal van onderwerpen die aan andere tafels worden besproken, zijn ook van invloed op de ruimtelijke inrichting. Denk bijvoorbeeld aan energie, klimaatadaptatie en weerbaarheid van planten. Met elkaar kunnen we de juiste verbindingen tot stand brengen.”

Met de integratie van Coalitie HOT binnen de Transitietafel Ruimtelijke Inrichting, zal Coalitie HOT in de huidige vorm verdwijnen. Het Ontwikkelingsbedrijf HOT en de activiteiten binnen Onderneming2026 zullen echter separaat binnen de Stichting HOT worden voortgezet. Ontwikkelingsbedrijf HOT initieert en stimuleert herstructurerings- en moderniseringsinitiatieven in de gemeente Westland en wil dit ook in andere regio’s oppakken. Onderneming2026 richt zich de positie van tuinbouwonderneming op de lange termijn en helpt ondernemers om hun onderneming toekomstbestendig te maken.

Voorzitter Cees Veerman van Coalitie HOT vindt het een goede ontwikkeling dat de samenwerking met de overheden nu via de transitietafels van Greenports Nederland gaat lopen. Hij benadrukt daarbij dat het werk van Onderneming2026 extra aandacht vergt omdat er grote veranderingen in het ondernemerschap binnen de tuinbouw te verwachten zijn. Ook roept hij Royal FloraHolland, FVO en Rabobank als deelnemers in de Stichting HOT op om daarvoor hun verantwoordelijkheid  te nemen.


Deel dit blog:

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht