‘Behoud goed ondernemersklimaat is eigen verantwoordelijkheid’

Geplaatst op

In glastuinbouwgebied Sirjansland wisten de ondernemers een nieuw bestemmingsplan met meer ‘tuinbouwpotentie’ voor elkaar te boksen. “Het creëren van voldoende toekomstperspectief vraagt continu aandacht.”

Glastuinbouwgebied Sirjansland is het enige concentratiegebied voor glastuinbouw op Schouwen-Duiveland. In de polder tussen Bruinisse, Oosterland en Sirjansland ligt 40 hectare glas, verdeeld over vijf groentebedrijven. Eén van deze ondernemers is Dick van Noord. Hij heeft 8,4 hectare troscocktailtomaten. “Dit gebied behoort tot de regio’s met het meeste zonlicht van ons land. In combinatie met de gematigde zomers en winters maakt dit Schouwen-Duiveland tot een ideale tuinbouwregio.”

Handen ineen voor aanpassing bestemmingsplan
Het bestemmingsplan van het gebied biedt nog ruimte voor nieuwbouw van twaalf hectare glas. “Aanvankelijk was 40 hectare volgens het gemeentelijk bestemmingsplan de limiet”, vertelt Van Noord. “Als tuinbouwondernemers zagen we al in 2009 dat dit niet voldoende zou zijn om mee te kunnen gaan in de trend van schaalvergroting. Daarbij kende het oorspronkelijke bestemmingsplan diverse beperkingen, onder meer wat betreft bouwhoogte, belichting en het plaatsen van staande buffertanks.”

Nadat diverse telers de kwestie afzonderlijk hadden aangekaart bij de gemeente, besloten vier ondernemers in het gebied de handen ineen te slaan en het traject om te komen tot een bestemmingsplanwijziging gezamenlijk aan te vliegen. “We richtten hiervoor een aparte producentenvereniging op, Sir United, en wonnen extern advies in. De procedure om te komen tot een bestemmingsplanwijziging is namelijk veelomvattend. Zoiets regel je niet met een gesprekje bij de gemeente.”

Inspraak voor dorpsbewoners
Naast de verschillende onderzoeken die moesten worden uitgevoerd, liep vooral het overleg met de dorpsbewoners als een rode draad door het traject. Zij werden diverse malen bijgepraat over de plannen van de telers, en konden hun mening geven. “Draagvlak onder de bevolking was voor ons van cruciaal belang; onze kassen liggen namelijk slechts zo’n 500 meter van het dorp vandaan”, legt Van Noord uit. “De eerste schetsen van het grotere, herontwikkelde gebied hebben we daarom gepresenteerd tijdens een openbare vergadering van de dorpsraad. Nadat de ideeën van de dorpsbewoners, en van de gemeente waren verwerkt,  zijn we opnieuw in overleg gegaan. In het begin was er de nodige scepsis, maar door mensen continu te raadplegen en mee te nemen in het traject, bouwden we beetje bij beetje meer vertrouwen op. Daarnaast gingen we in gesprek met andere betrokken partijen, waaronder natuur- en milieuorganisaties. Ook zij waren in eerste instantie kritisch; inmiddels kunnen we op hun steun rekenen.”

Uiteindelijk werden alle wensen van de telers ingewilligd: er kwam ruimte voor extra glas en de genoemde beperkingen werden van tafel geveegd. “Maar daar stond wel wat tegenover. Zo hebben we als telers wandelpaden aangelegd en gezorgd voor meer groen in het gebied. Dat hebben we uit eigen zak betaald. Maar dat is part of the deal en naar onze mening een must om draagvlak te houden. En dat draagvlak is nodig om op deze plek te kunnen blijven ondernemen, nu en in de toekomst. Zeker ook omdat Schouwen-Duiveland jaarlijks meer dan vijf miljoen toeristen trekt. Ook daar moeten we als tuinbouw rekening mee houden, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk licht weg te schermen.”

Betrokkenheid externen nodig om toekomstperspectief te houden
Op dit moment zijn de Sir United-telers volop bezig met de bouw van een houtstookinstallatie met CO2-afvang aan de rand van het glastuinbouwgebied. Wat wordt het volgende project waarin de ondernemers zich gaan vastbijten? “Hier hebben we wel ideeën over, maar ik kan er nog niets over loslaten. Feit is dat het up-to-date houden van een glastuinbouwgebied en het borgen van het ondernemersklimaat, onze eigen verantwoordelijkheid is; hier moet je als ondernemer continu aan blijven werken. Het gemeentelijk bestemmingsplan is daarvan een goed voorbeeld; nu biedt dit nog voldoende mogelijkheden, maar over een jaar of tien moeten we ongetwijfeld weer aan de slag met een bestemmingsplanwijziging.”

Het creëren van draagvlak in de omgeving is volgens Van Noord onlosmakelijk verbonden met dergelijke trajecten. “Je moet mensen betrekken bij wat je doet, en openstaan voor hun feedback. Om ontwikkelingsmogelijkheden te houden en de waarde van je bedrijf te waarborgen, kun en mag je daarin niet verslappen. Het creëren van toekomstperspectief vergt continu aandacht.”


Deel dit blog:

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht