‘Koplopers in het peloton moeten dóór kunnen gaan’

Geplaatst op

Frank van Kleef, algemeen directeur Royalpride, schreef op een paar A4-tjes, wat volgens hem moet gebeuren om de glastuinbouw in Nederland weer te laten gloriëren. Vanuit deze standpunten, vertegenwoordigt hij FVO, Federatie Vruchtgroente Organisaties, in het adviesorgaan van Coalitie HOT. Van Kleef vat de essentie van zijn pleidooi in één zin samen: “Alleen in een sterke sector, kun je een sterk bedrijf zijn.”

De vijf domeinen waarop Coalitie HOT zich richt, voorziet Van Kleef graag van zijn mening. Het adviesorgaan heeft met hem een kritisch en uitgesproken lid in huis gehaald. Niet altijd en niet zozeer omdat hij uit is om zijn gelijk te halen, wel om de discussie aan te zwengelen, mensen uit hun tent te lokken, het vuurtje op te porren. Een van de punten die Van Kleef beschreef, heeft te maken met de irritatie over de voorzichtige houding van banken in het verstrekken van krediet. “Bedrijven die vooruit willen, werden geremd om de achterlopers niet verder achter te laten lopen.” Een ongewenst beleid, vindt Van Kleef, met een averechtse uitwerking op de ontwikkeling van de glastuinbouw. “Wil je die sterk en gezond houden, dan moet je zorgen dat bedrijven aan de voorkant door kunnen gaan. Neem een wielerwedstrijd. Als de koplopers in het peloton niet harder mogen omdat de achtervolgers het niet kunnen bijhouden, is het voor niemand interessant om deel te nemen of naar te kijken.”

Samenwerken bovenal
Coalitie HOT heeft als missie om de kaders te zetten, die helpen de Nederlandse glastuinbouwsector weer sterk en gezond te maken. Voorwaarden op het gebied van regelgeving, infrastructuur, financiële mogelijkheden, samenwerking met de overheid. Het is hard nodig, vindt Van Kleef:
“Het is een misvatting om te denken dat de Nederlandse tuinbouwsector een sterke keten is en de nummer één in de wereld voor een totaaloplossing is, te denken dat wij alle wijsheid in pacht hebben en alle kennis en kunde erbij. Wat wij hebben, is een doos met hele sterke schakels, die we vergeten zijn door elkaar te halen. Daar ligt wat mij betreft de grootste uitdaging en grootste innovatie. Al die schakels –producent, telersvereniging, handel, toeleverancier, belangenorganisatie, afzetvereniging-, zo met elkaar te leren samenwerken, dat niemand in de gaten heeft dat het aparte schakels zijn die ieder zijn eigen kunstje doet.
Samenwerken, dat is precies waar veel winst in te behalen is. Dat is de intentie van coalitie HOT, en dat is ook wat Frank van Kleef binnen zijn eigen onderneming hoog in het vaandel draagt. “Wij zijn een heel aantal samenwerkingen aangegaan, zoals met de telersvereniging, binnen Agriport A7, met bedrijven voor logistieke processen en voor verpakking. Voortdurend erop uit om elke schakel binnen het bedrijf zo optimaal mogelijk in te vullen, voor het hoogst haalbare resultaat.”
Volgens Van Kleef is samenwerken een must. Ondernemers die denken dat ze niemand nodig hebben omdat het ‘toch goed gaat’, moeten zich gaan -en blijvend- afvragen hoe het beter kan.’
Hij refereert aan zijn eigen rol op het teeltbedrijf, 51 hectare trostomaten, 55 vaste medewerkers, 250 losse krachten, in Middenmeer, waar hij zich nu vooral bezig kan houden met de mogelijkheden op de markt en met externe zaken. Zaken die hem liggen en waar hij beter in is dan in de teelttechniek. Aan den lijve ondervond Van Kleef de kansen en de voordelen van een groot bedrijf. “Het voordeel van een groot bedrijf is dat iedereen datgene kan doen, wat hij leuk vindt en waar hij goed in is. Het is heel gevaarlijk om taken bij mensen neer te leggen omdat die er nou eenmaal lopen zoals je soms ziet in een traditioneel familiebedrijf. Dat de tuinbouw vroeger bestond uit mensen die telen leuk vinden, is een gegeven. Maar met de toenemende vooruitgang, de schaalvergroting, de kapitaalintensivering, moeten ook andere disciplines in huis worden gehaald. Het leuke daarvan is dat het niet meer zo veel uitmaakt wat je zoon of dochter gaat studeren. Marketing, communicatie, fiscaal recht, werktuigbouwkunde, overal is nu plaats voor binnen de verdere professionalisering in de tuinbouw.”

Meer dan eigen hachie Frank van Kleef hoopt dat iedereen zich gaat afvragen wat hijzelf kan bijdragen aan het verstevigen van de sector als geheel. En sterker nog, dat iedereen vervolgens ook tot actie overgaat. “Zorg dat je het totaal versterkt en niet alleen bij je eigen hachie blijft”, zegt hij. “Wat is mijn belang nou eenmaal om het Westland mee te herstructureren? Immers ons bedrijf ligt in Middenmeer? Maar voor de sector als geheel speelt het Westland wel degelijk een spilfunctie. Het is het logistieke hart van de handel en toelevering, die op een hoog niveau kan blijven draaien, dankzij de primaire productie in het gebied. Ik wil een bijdrage leveren om de juiste balans hiertussen te vinden.”

Onderneming2026.nl is een initiatief van Coalitie HOT. Coalitie HOT wordt gevormd door Federatie VruchtgroenteOrganisaties, Royal FloraHolland, Rabobank, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Limburg en gemeente Westland.


Deel dit blog:

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht