‘Groot zijn is niet onze blauwdruk voor de toekomst’

Geplaatst op

De meedenkende, opbouwende en energieke wijze waarop Hans Koolhaas zijn betrokkenheid bij de tuinbouwsector toont, zal hij ook in het adviesorgaan van Coalitie HOT tentoonspreiden. LTO Glaskracht vroeg hem als vertegenwoordiger zitting te nemen in de adviesgroep. De technisch directeur van LKP Plants Moerkapelle voorziet de raad van standpunten en mogelijkheden vanuit zijn kennis en ervaring van de sierteeltsector.

“De ‘anders-denken’ rol die HOT op zich neemt, zal als een soort van sneeuwbaleffect worden uitgerold vanuit het Westland naar alle andere tuinbouwgebieden in Nederland.” Hans Koolhaas vindt het belangrijk dat de denkbeelden van de regio Oostland-Zuidplas worden meegenomen bij de visie-ontwikkeling van Coalitie HOT.  “De tuinbouwregio’s liggen zo dicht bij elkaar”, zegt hij. Over herstructurering en zeker over infrastructuur en energie zal hij zijn opvattingen ventileren. Van de vijf domeinen die coalitie HOT bestrijkt, zijn dit de thema’s die zijn warme belangstelling hebben, ook vanuit de werkgroep Energie van LTO Glaskracht. De introductie van warmtewebs, met name gevoed door geothermie in de tuinbouw juicht hij toe. De verwachting is dat HOT hierin steeds meer sturend zal optreden. In het adviesorgaan heeft Koolhaas geopperd een soort van roadmap op te stellen, een draaiboek voor telers, met do’s en don’ts, “zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.”

Geen blauwdruk
De sterke tuinbouw die HOT voorstaat, staat bij sterke ondernemingen waar de continuïteit is gewaarborgd. LKP Plants, gespecialiseerd in Bromelia, 8 hectare, 50 medewerkers, is er een voorbeeld van. Het familiebedrijf is in handen van drie broers Koolhaas die ook de driekoppige directie vormen. Toch houden de broers niet star vast aan dit model. Hans Koolhaas is van mening dat een familiebedrijf niet per se bestuurd hoeft te worden door familieleden. Evenmin hoeft het eigenaarschap volledig in familiehanden te zijn en is er plaats voor medewerkers van buitenaf. In grote(re) bedrijven vormen de afzonderlijke bedrijfsonderdelen al een dagtaak en zal arbeid van buitenaf nodig zijn; iemand die zich er vervolgens verder in kan specialiseren. Bij LKP Plants zijn voor taken in teelt, energie, in- en verkoop en techniek medewerkers aangetrokken voor verschillende functies in de uitvoering.
Maar ‘groot’ is niet de norm; het is niet de blauwdruk voor het bedrijfsprofiel van de toekomst. “Er zullen altijd kleine bedrijven zijn en die zullen op termijn meer gaan samenwerken met andere kleine bedrijven waardoor ze over dezelfde faciliteiten kunnen beschikken als de grote. Die de afzet neerleggen bij telersverenigingen of afzetcoöperaties en mensen inhuren voor automatiseringsvraagstukken of het bijhouden van de administratie. Wel is het zo dat die samenwerking intensiever moet worden benut”, denkt Koolhaas.
In de satelliet herstructurering speelt HOT een ondersteunende rol. Hoewel ook aandacht is voor herindeling van percelen en vernieuwing van kasopstanden, ligt de focus op het ondernemerschap an sich, op de bewustwording van keuzes en de manieren van managen van de onderneming, of die nou groot, middelgroot of klein is. “Een bedrijf dat in een groeifase verkeert, zal duidelijke en transparante afspraken moeten maken hoe en door wie de taken uitgevoerd moeten worden en wie tot waar verantwoordelijk is”, aldus Koolhaas. Op zijn bedrijf ligt die structuur inmiddels vast in het personeelshandboek. Dat geeft de mensen duidelijkheid en houvast. “Waar voorheen de lijnen niet duidelijk genoeg getrokken worden, weet een medewerker tegenwoordig dat zijn mening telt en dat de directie uiteindelijk het beleid bepaalt. Dat was altijd wel zo, maar het beeld vertroebelde omdat wij niet meer uitvoerend bezig waren. Onze groei is in stapjes en geleidelijk gegaan en er komt een moment waarop het nodig is voor de organisatie om het helder weer te geven.”

In het nu Het bespreekbaar maken van problematieken, dat is wat Coalitie HOT in het groot gaat doen. Koolhaas is ervan overtuigd dat de tuinbouwsector met deze coalitie een betere gesprekspartner heeft dan ooit tevoren. “Het gat tussen ondernemer en politiek zal kleiner worden”, verwacht hij. HOT staat in het nu. Zaken die nu spelen, worden nu aangepakt, met ondertussen het vizier op de toekomst gericht. Een voorbeeld is het warmteweb, de pilot moet voor 2020 draaien. HOT en ook de telers in het adviesorgaan willen resultaat. “Het is geen termijnloos verhaal, geen langdurige praatgroep”, laat Koolhaas weten. “Ik wil me inzetten voor de thema’s, maar er moet nu beweging komen en dat geldt voor alle vijf domeinen. Wij zijn geen bestuurders om heel lang ergens mee bezig te zijn. Wij zijn bestuurders om lange termijn zaken, nu op te lossen.” Hans Koolhaas vindt het adviesorgaan een inspirerende omgeving, vol met verrassende en interessante situaties. “De cases die voorbijkomen, zetten me aan het denken, houden me scherp en actueel en helpen mee aan het aanscherpen van mijn visie.” Uit zijn omgeving hoort hij opluchting over de voortvarendheid waarmee HOT haar plannen ontvouwt. “Ondernemers zijn blij dat er een derde stem is om liggende zaken opnieuw aan te boren,  open te breken. Sommige dossiers liggen er al zo lang…”

Onderneming2026.nl is een initiatief van Coalitie HOT. Coalitie HOT wordt gevormd door Federatie VruchtgroenteOrganisaties, Royal FloraHolland, Rabobank, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Limburg en gemeente Westland.


Deel dit blog:

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht