'Net als een marathon: van trainen word je beter'

Geplaatst op

Bloeiende potplantenkwekerij SV.CO kondigde afgelopen zomer een fusie aan met Kwekerij Vreugdenberg. Nadat Strijbis en Verbeek eerder al samensmolten tot SV.CO maakt het bedrijf dus opnieuw een strategische keuze voor de toekomst. Met diverse leeftijden binnen de directie, is opvolging geen issue. Net zo min als bedrijfsbeëindiging of verkoop in de toekomst aan de orde zullen zijn, zo stelt directeur Sander Verbeek. “Groei van de onderneming staat centraal.”

Het is zo’n sierteeltbedrijf dat iedereen wel kent. Is het niet van naam of door de hoogwaardige producten, dan is het wel door de frisse ‘look and feel’ die enkele jaren terug werd aangemeten en op menig beurs en event zichtbaar is. Kwekerij SV.CO geldt als een specialist op het gebied van bloeiende potplanten. Van potchrysant tot kalanchoë en van poinsettia tot Primula Obconica. Een vierkoppige directie is op dit moment verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de onderneming, die in 2006 ontstond na een fusie tussen Arie Strijbis en Sander Verbeek. Beide ondernemers waren tot die tijd succesvol met elk hun eigen onderneming, maar een herstructurering in ’s-Gravenzande dwong Sander Verbeek om nog meer dan anders na te denken over zijn toekomst. “We draaiden goed in die jaren, er was geen financiële druk om dingen te veranderen. Maar ik wilde verder en doorgroeien. Bewust in de rol van ondernemer, wat mij een gevoel van vrijheid geeft. Het aantrekken van de juiste mensen viel niet mee. In mijn zoektocht naar een nieuwe locatie om doorgroei te realiseren, raakte ik in gesprek met Arie Strijbis. Zijn broers gingen uit het bedrijf, maar ook Arie was ambitieus en wilde niet stil staan. Ik was toen 30, Arie was 50. En Arie had een zoon die de hogere tuinbouwschool volgde en binding had met het bedrijf, wat weer goed was voor het toekomstperspectief. “Samenwerking was op dat moment belangrijk voor mij, omdat ik niet in mijn eentje het bedrijf wilde voortzetten. Samen kom je verder. De klik met Arie Strijbis was goed en onze ambities sloten op elkaar aan. Daarom hebben we besloten om gezamenlijke stappen te zetten.”

Cultuur inpassen
Niet alleen besloten beide bedrijven een fusie aan te gaan, ook werd met locatie Burgerdijkseweg direct een derde bedrijf aangekocht. “We gingen dus samenwerken én tegelijkertijd uitbreiden”, zegt Verbeek. “Een bewuste keuze met oog op de toekomst, zodat we nog beter aan de marktvraag konden voldoen.” In totaal werd Kwekerij Strijbisverbeek, zoals het fusiebedrijf aanvankelijk heette, zo’n 12 hectare groot. Volgens Sander Verbeek was er direct sprake van een goede match tussen beide ondernemingen. “Het gedachtegoed over de manier van telen en vermarkten van potplanten kwam in grote mate overeen. We realiseerden ons heel goed dat we met een breder aanbod, grotere volumes en een goede kwaliteit een serieuzere partij werden in de markt.” Hoewel het wederzijdse vertrouwen er absoluut was, moesten de bedrijven natuurlijk aan elkaar wennen, zo erkent Verbeek, die vooral wijst op de aankoop van locatie Burgerdijkseweg. “De culturen van Strijbis en Verbeek kwamen redelijk overeen en kenden we goed. We hadden te maken met een derde bedrijf dat een heel andere cultuur in huis had en medewerkers die een andere manier van werken gewend waren. Het kostte aardig wat tijd om die cultuur in te passen binnen het geheel van Kwekerij Strijbisverbeek. Om die samensmelting voor elkaar te krijgen, zijn we altijd heel open naar elkaar geweest met het delen van informatie. Geen drempels, geen heilige huisjes, iedereen moest zich vrij voelen om te zeggen wat hij of zij wilde. Die openheid liet de ondernemingen uiteindelijk samensmelten tot één bedrijf.” In de ogen van Verbeek is openheid een sleutelwoord binnen een familiebedrijf. Want hoewel meerdere families binnen het bedrijf actief zijn en er een extern persoon in de directie is opgenomen, ziet hij SV.CO nog steeds als een familiebedrijf. “Directie en medewerkers vormen gezamenlijk de SV.CO-familie. Om iedereen het gevoel te geven daar deel van uit te maken, moet je informatie delen, mensen bij de processen betrekken en op gelijk niveau met elkaar omgaan. Binnen onze onderneming hebben we dat goed voor elkaar, wat een prettige gemoedelijke cultuur tot gevolg heeft waarin een voortdurende drang is om gezamenlijk en individueel op hoog niveau te presteren. Een professioneel familiebedrijf dus.”

In 2010 komt Jelle, de zoon van Arie Strijbis, in het bedrijf, waarna in 2011 voor een meer internationale bedrijfsnaam wordt gekozen: SV.CO.  Als ook Martijn Vreugdenhil als niet-familielid toetreedt tot de directie, ontstaat een stevig team dat volgens Sander Verbeek ‘futureproof’ is. “Groot voordeel in mijn ogen is de goede leeftijdsopbouw binnen de directie. Arie en ik zijn nu 63 en 43 jaar oud, Martijn en Jelle zijn 36 en 32. Een mooie mix dus, die met oog op de toekomst ook een bepaalde zekerheid biedt. Er komt immers niet één moment waarop alle directieleden uittreden, waardoor de onderneming zou moeten stoppen. De opvolging is in feite al in huis en achter de schermen blijven we voortdurend zoeken naar competenties die we missen of die ons als bedrijf nóg verder kunnen helpen. Nu en voor later.” Arie is op dit moment verantwoordelijk voor de algemene zaken, Sander richt zich voornamelijk op teelt en planning en is mede verantwoordelijk voor de stekproductie in Oeganda, Jelle houdt zich bezig met organisatie en marketing en Martijn is van de verkoop. Strategie en de route die de onderneming moet afleggen richting 2026, zijn volgens Verbeek onderwerpen die zitten ingebakken in de directie-overleggen. “Een prima verdeling die SV.CO organisatorisch stabiliteit geeft. Maar tegelijkertijd zijn we ook ambitieus en willen we opnieuw een stap zetten in onze ontwikkeling. Daartoe zullen we ook in de toekomst kritisch naar onze organisatie blijven kijken. Welke competenties moeten we verder ontwikkelen? En vraagt dat ook om een andere invulling van rollen en taken? Of is daarvoor expertise van buitenaf nodig? Als die situaties zich voordoen, zullen we daar gezamenlijk op moeten reageren.”

Artikel gaat verder onder de foto


Groei is noodzakelijk

Momenteel werkt SV.CO aan een fusie met Kwekerij Vreugdenberg, het bedrijf van Aad Vreugdenhil. Een ongepland proces, dat deels door samenloop van omstandigheden tot stand kwam. “Wij zochten een leeg stuk land om uit te breiden en dat was beschikbaar naast het bedrijf van Aad. Via adviesbureau Yeald raakten we met elkaar in gesprek, waarbij duidelijk werd dat Aad open stond voor samenwerking. Aad is 62, heeft een gezonde bedrijfsvoering en zal zeker nog een aantal jaren doorgaan. Maar hij keek ook naar het perspectief voor zijn onderneming in de jaren daarna. Wij willen groeien, hij wil zijn bedrijf en medewerkers een toekomst bieden. Dus was er een goede basis om die samenwerking daadwerkelijk aan te gaan. Daarnaast is er een natuurlijke klik, met respect over en weer. Ingrediënten die heel belangrijk zijn.” Na de fusie zal Aad Vreugdenhil toetreden tot de directie van SV.CO. Maar Kwekerij Vreugdenberg zal onveranderd onder leiding van Aad, maar zeker ook van Jos van den Berg blijven, die daar nu al de dagelijkse zaken in goede banen leidt. Bovendien zal de gewenste areaaluitbreiding plaatsvinden. Naast het bedrijf Vreugdenberg in de Lier wordt 4 hectare nieuwbouw gerealiseerd. “Maar we groeien niet om het groeien”, stelt Sander Verbeek. “Onze drive om te groeien komt voort uit de marktontwikkeling. Wij willen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar onze productlijnen en om dat in te kunnen vullen, is groei noodzakelijk om je positie in de markt te behouden. Samen met Kwekerij Vreugdenberg streven wij ernaar een one-stop-shop te zijn voor onze handelspartners en wij denken dat dit gezamenlijk beter kan worden vormgegeven dan alleen.”

Verbeek merkt dat ervaring met de fusie in 2006 nu van pas komt. “Tien jaar terug waren we twee zoekende partijen. Achteraf had ik misschien beter mijn bedrijf kunnen verkopen, vervolgens gaan samenwerken met Arie en daarna pas gezamenlijk een stap maken. Een en ander ging heel snel toen, waardoor het ook meer tijd kostte om de boel goed op de rails te krijgen. Ook keken we toen niet naar elkaars competenties, de klik en gezamenlijke ambities was voldoende. Nu is de situatie heel anders. SV.CO is een stabiele organisatie met een duidelijke groeiambitie waar Kwekerij Vreugdenberg goed in kan meedraaien zonder rigoureus in te grijpen. Wel vinden we het belangrijk dat op de nieuw te bouwen locatie sleutelmensen van SV.CO aan het werk gaan, zodat het DNA van ons familiebedrijf ook daar ter plaatse is en zijn weg vindt. Waardoor je uiteindelijk als één herkenbare organisatie kunt opereren.”

‘Buitenstaander’ in bedrijf
Volgens Sander Verbeek is het belangrijk dat een organisatie zich blijft door ontwikkelen. Net zoals het belangrijk is dat de personen in die organisatie zich blijven ontwikkelen. “Als directie hebben we een duidelijke werkverdeling gemaakt, maar we zullen blijven kijken wat goed is voor ons persoonlijk en voor de organisatie als geheel. Niet alleen voor dit moment, maar juist ook voor later. Als de onderneming een andere verdeling vraagt, moeten we daar naar handelen en andere keuzes durven maken. Het is van belang om als ondernemer je eigen zwaktes te kennen en de zwaktes van de organisatie te herkennen. En vervolgens is het nog belangrijker om daar op te acteren. Als team vullen we elkaar daar goed in aan en houden we elkaar scherp.” Verbeek vergelijkt het met een hardloopwedstrijd: “Een marathon loop je ook niet in één keer. Je moet trainen om te groeien en om beter te worden. In een onderneming is dat niet anders.” Dat Martijn Vreugdenhil - geen familie van Aad Vreugdenhil - als ‘buitenstaander’ deel uitmaakt van dat team, maakt Sander Verbeek trots. “Als niet-familielid liet hij al in een vroeg stadium merken dat hij ambitieus was en een rol wilde spelen in de toekomst van het bedrijf. Hij heeft de kwaliteiten en de drive om de onderneming naar een hoger niveau te tillen, dus hebben we hem ook de mogelijkheid geboden. Dat heeft ertoe geleid dat Martijn eerst in de werkmaatschappij erbij kwam en daarna ook in de holding als volwaardig directielid.” Verbeek ziet nog meer mensen binnen het bedrijf die kunnen doorgroeien naar sleutelposities, waarbij het altijd leidend zal zijn dat de organisatie als geheel daar sterker van wordt. “Om hen te blijven binden is het aan ons ervoor te zorgen dat zij geprikkeld blijven door hen voortdurend nieuwe uitdagingen te bieden, met behoud van onze open bedrijfscultuur.”

Inspiratie door mastersessies
Volgens Sander Verbeek is de behoefte om de onderneming centraal te stellen en alles daarvoor te laten wijken pas de laatste jaren ontstaan. Doel daarvan is om een goed draaiend bedrijf niet af te laten remmen wanneer directieleden in de toekomst stoppen. Verbeek nam mede vanwege dat doel afgelopen jaar deel aan de Mastersessies die vanuit Coalitie HOT worden georganiseerd. “Een leuke en leerzame ervaring”, meent de ondernemer. “Het is goed om nu al na te denken over de invulling van jouw onderneming in 2026, zodat je gerichte keuzes kunt maken om dat doel te bereiken. En het is bijzonder inspirerend om met collega’s uit het vak in gesprek te gaan over de uitdagingen waar we in de komende jaren allemaal mee te maken krijgen: groei, ontwikkeling, management, opvolging, noem maar op. Door goed naar elkaar te luisteren en ervaringen uit te wisselen, kun je veel leren. Ongeacht hoe groot of klein je als bedrijf bent. Deelname aan deze Mastersessies is waardevol om een goed beeld te krijgen van jouw onderneming in 2026.”

Niet fuseren om fuseren
Of hij tot slot tips heeft voor collega-ondernemers? “Ik wil zeker niet beweren dat ik de wijsheid in pacht heb en zal ook niemand zeggen hoe hij iets wel of niet moet doen”, zegt Sander Verbeek. “Maar wanneer je als onderneming wilt groeien, dien je naar mijn mening actief over je toekomst na te denken en met anderen het gesprek aan te gaan. Kijk goed naar je huidige situatie en bepaal waar je als organisatie behoefte aan hebt. Waar sta je? Waar wil je naartoe? Wat is de noodzaak om te fuseren? Als je iets mist dat door een fusie aan jouw bedrijf kan worden toegevoegd, dan moet je dat zeker overwegen. Maar ga zeker niet fuseren om het fuseren.”

Onderneming2026.nl is een initiatief van Coalitie HOT. Coalitie HOT wordt gevormd door Federatie VruchtgroenteOrganisaties, Royal FloraHolland, Rabobank, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Limburg en gemeente Westland.


Deel dit blog:

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht