‘Franchise vormen gaan terrein winnen’

Geplaatst op

Jean Aerts is bestuurder van LTO Glaskracht Nederland en de LLTB-vakgroep bedekte teelten, maar maakt in zijn hoedanigheid als oud-ondernemer deel uit van de HOT-adviesraad. Aerts vormt hiermee de schakel tussen HOT, LTO Glaskracht en de glastuinbouwondernemers in Zuidoost-Nederland. “Deze regio staat voor andere uitdagingen dan bijvoorbeeld het Westland; het is belangrijk om daar oog voor te hebben.”

Jean Aerts runde jarenlang een chrysantenbedrijf in Venlo, maar maakte in 2012 de keuze om te stoppen als zelfstandig tuinder. De gemeente had andere plannen met de grond waar zijn kas op stond en Aerts besloot zijn ondernemerschap in de tuinbouw anders in te vullen. “Ik vond een nieuwe uitdaging als bestuurder binnen LTO Glaskracht; hier ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles Water, Milieu en Plantgezondheid sierteelt”, vertelt Aerts. In die hoedanigheid heeft de Limburger ook zitting in de adviesraad van HOT. “Om eerlijk te zijn: het bleek lastig om een teler uit Zuidoost-Nederland te vinden die lid wilde worden van de adviesraad. Vooral vanwege de reistijd; de bijeenkomsten vinden meestal plaats in het Westland. Daarom vertegenwoordig ik deze ondernemers en breng ik in wat er in het zuiden speelt en gebeurt. Ik ben ook bestuurslid van de LLTB-vakgroep bedekte teelten en heb contact met het platform van regionale afzetorganisaties; deze fungeren hierbij als mijn klankbord.”

Verticale keten wint terrein

Producten die winkelklaar zijn als ze de bedrijven verlaten en die gericht worden geproduceerd voor een bepaalde afnemer; daarin ligt volgens Aerts de toekomst voor een groot deel van de glastuinbouwbedrijven. “Om dit te kunnen realiseren, moeten bedrijven echter wel een bepaalde omvang hebben. Deze ontwikkeling leidt tot een sterkere positie van de primaire bedrijven; veilingen zullen een minder centrale rol vervullen en meer dienstverlenend gaan opereren. Alhoewel winkelklaar maken op het primaire bedrijf bij bepaalde producten, bijvoorbeeld een boeket snijbloemen, heel lastig is. Hierin zullen de veilingen wel een rol houden. Maar in zijn algemeenheid wordt de verticale keten steeds belangrijker!” De Nederlandse glastuinbouw ontwikkelt zich volgens Aerts dus naar een situatie waarin de prijszetting wordt bepaald door enkele grote bedrijven. “In de Duitse vollegrondsgroenteteelt gebeurt dat al veel langer, onder meer omdat de rol van de veiling daar traditioneel veel minder groot was. Vooral bedrijven met een goede klantbinding zijn daar sterk geworden. Die ontwikkeling zie je nu dus ook in Nederland ontstaan.”


Meerdere wegen naar Rome
Schaalvergroting van het individuele bedrijf is volgens de Glaskracht-bestuurder echter niet de enige manier om je als glastuinbouwondernemer voor te bereiden op de toekomst. “Franchiseachtige vormen van ondernemen zullen ook aan terrein winnen. Hierbij functioneren individuele bedrijven binnen een grotere structuur; denk aan constructies zoals bij Tasty Tom, Prominent, Paletti, Zentoo en Decorum. Maar ook voor kleine ondernemers zijn er mogelijkheden, met name in het aanboren van nichemarkten. Er zijn dus meerdere wegen die naar Rome leiden!”

Regionaal maatwerk

Aerts is blij dat ondernemers uit diverse regio’s zitting hebben in de HOT-adviesraad. “Herstructurering  in de glastuinbouw is noodzakelijk, maar heeft in iedere regio een eigen karakter. In Zuid-Nederland liggen de uitdagingen bijvoorbeeld vooral op het gebied van structuurversterking; denk aan het scheppen van voorzieningen en randvoorwaarden voor duurzaamheid, het versterken van de infrastructuur en het scheppen van ruimte voor schaalvergroting. Bedrijven of groepen moeten kunnen doorontwikkelen, verduurzamen en groeien om klaar te zijn voor hun toekomstige marktpositie. Dat besef moet doordringen, onder meer bij overheden. In bijvoorbeeld het Westland spelen hele andere problemen, die meer van fysieke aard zijn. Reconstructie van de glastuinbouw is dus regionaal maatwerk. En daarnaast moet natuurlijk de visie van ondernemers op hun marktpositie veranderen. Ook daar richt HOT zich op.”

Onderneming2026.nl is een initiatief van Coalitie HOT. Coalitie HOT wordt gevormd door Federatie VruchtgroenteOrganisaties, Royal FloraHolland, Rabobank, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Limburg en gemeente Westland.


Deel dit blog:

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht