'Met kleine stapjes naar de eindstreep'

Geplaatst op

Energie Transitie Partners (ETP) is een van de deelnemende partijen aan het Broekpolder 2040-proces. Het bedrijf maakt duurzame warmte uit geothermie beschikbaar voor en met glastuinbouwondernemers en wil zodoende ook ondernemers in de Broekpolder helpen verder te verduurzamen. Samenwerking binnen het Broekpolderproces moet daar aan bijdragen.

ETP is een gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam. Het bedrijf is opgericht om oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw. ETP richt zich voornamelijk op geothermieprojecten, maar onderzoekt ook alternatieve warmtebronnen zoals aquathermie, biomassa en afvalstromen. Samenwerking met glastuinbouwondernemers staat hierbij hoog in het vaandel. Naar gelang hun behoefte kunnen zij in verschillende rollen deelnemen in de projecten: als klant, participant of eigenaar.

Meedenken over energie
Het is dan ook niet verrassend dat ETP is aangesloten bij het Broekpolder 2040-proces. “Wij doen voornamelijk mee omdat we in het Westland duurzame warmteprojecten willen aanjagen”, zegt Aafke Huijbens, lid van het ETPteam. “HOT heeft ons uitgenodigd om mee te denken over duurzame energie op het gebied van geothermie en elektriciteit in de Broekpolder. In het Westland hebben we al diverse warmte ontwikkelprojecten lopen en waar mogelijk proberen we mee te kijken naar andere energiestromen. De Broekpolder is volgens haar een belangrijk gebied, omdat er nu al veel geothermiebronnen in- en omheen liggen. “Dat biedt veel mogelijkheden voor een warmtenet. Door de aanwezigheid van deze bronnen is het een mooi gebied om koppelingen tussen energiesystemen te maken.”

Aanvankelijk was Aafke sceptisch over deze manier van samenwerking tussen ondernemers en huiseigenaren in de Broekpolder en alle andere partijen die er bij  betrokken zijn. “Vooral omdat glastuinbouwondernemers naar mijn idee andere doelen hebben dan bewoners en het daar wellicht zou kunnen wringen. Echter, tijdens de bijeenkomsten merkte je dat iedereen heel open is over wat hem of haar bezighoudt. En nog meer tijdens de droomsessie, waar iedereen vrijuit kon spreken en elkaars mening en feedback respecteerde. Iedereen wil constructief meewerken, en het feit dat iedereen trots is op zijn bedrijf, de woonomgeving en het gebied werkt daar zeker aan mee. En dit is een goed uitgangspunt dat we met elkaar gemeen hebben.”

Stap voor stap naar ideale oplossing Aafke Huijbens ervaart het proces tot nu als positief. ETP haakte al in de beginfase aan en denkt sindsdien actief mee over de rol die energie gaat spelen in de toekomstplannen van het gebied. “Je kunt natuurlijk ook gewoon de vraag krijgen om hier een warmtenet te ontwikkelen, maar dan mis je de motivatie erachter. Het is juist heel belangrijk om vroeg in het proces aan te sluiten, zodat je zowel de groei van het plan als de reden waarom mensen bepaalde zaken willen, beter meekrijgt en begrijpt. Als je puur op basis van een opdracht aan de slag gaat en uitvoert wat wordt gevraagd, kan dat tot teleurstellingen leiden. Keuzes kunnen dan gebaseerd zijn op aannames die niet met de praktijk overeenkomen. Binnen dit proces kunnen we met elkaar stap voor stap naar de ideale oplossing toegroeien.”

Zoals ze al aangaf, is een groot verschil met andere projecten dat in de Broekpolder ook het elektriciteitsvraagstuk wordt meegenomen. Daarnaast gaat de hele Broekpolder straks op de schop, waardoor je volgens haar meer naar het verre toekomstbeeld kunt kijken. “Normaal gesproken ga je bij het berekenen en uittekenen van een warmtenet uit van de bestaande infrastructuur en heb je rekening te houden met bestaande bebouwing, wegen, WKK’s en ketels. In dit geval is dat niet van toepassing. Een van de aannames in het Broekpolderproces is dat straks sprake zal zijn van een energieneutrale en duurzame situatie. Dat betekent dat er geen gas meer in het spel is. Je kijkt dus twee stappen verder dan je op dit moment zou doen en wij kunnen vóór de ontwikkeling van de nieuwe infrastructuur onze energiekennis inbrengen en advies geven.”

Ondersteuning op meerdere vlakken
Wellicht het meest in het oog springende project in het Westland, waar HVC en Capturam ook in vertegenwoordigd zijn, is Trias Westland, waarin op vier kilometer diepte werd gezocht naar aardwarmte. Inmiddels voorziet het project meerdere glastuinbouwondernemers van warmte uit de geothermiebron. Met de kennis en ervaring die hiermee is opgedaan, ziet ETP kansen om de energietransitie verder te versnellen door ondersteuning van duurzame projecten. Deze ondersteuning kan vergelijkbaar zijn met het Triasproject, maar andersoortige ondersteuning behoort ook tot de mogelijkheden. Zo kan ETP de rol van operator vervullen, kan de financiering gedeeltelijk worden geregeld en  zoals gezegd kennis en ervaring worden ingebracht. Aafke  wil wel benadrukken dat ETP ook niet alle antwoorden heeft. “Dat wordt soms wel gedacht, maar als je zoals bij de Broekpolder niet weet hoe een gebied eruit komt te zien, is het lastig om een net uit te tekenen. We kunnen daarentegen wel de randvoorwaarden scheppen en perspectief bieden richting de toekomst. Daarnaast weten wij heel goed wat mogelijk is op het gebied van warmtenetten, energiehuishouding, projectondersteuning en wet- en regelgeving.”

Een andere dynamiek
Voor ETP is het proces geslaagd als de ondernemers blij zijn met het eindresultaat en zij er jaren mee verder kunnen. Het zijn ook de ondernemers die het volgens Aafke Huijbens uiteindelijk moeten oppakken. Vanuit de politiek is vooral continuïteit vereist, meent zij. “Het is uniek dat overheden, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden vanaf het begin met elkaar aan tafel zitten. Dat zorgt voor draagvlak. En doordat alle partijen zich gelijktijdig bemoeien met het maken van de plannen, krijg je een andere dynamiek. Je bent niet een partij die een product komt leveren, maar je bent onderdeel van het geheel. Wij maken daar graag deel van uit en kunnen daar als ETP ook weer veel van leren.”

Tot nu toe bestond het proces vooral uit dromen. “De grootste uitdaging wordt de volgende stap, als de plannen straks concreet worden en uitgevoerd moeten worden”, meent Aafke Huijbens. “De grootste valkuil is dat de plannen alleen op papier blijven staan. Daarom moeten we met kleine stapjes naar de eindstreep en is het belangrijk dat we op ieder moment het gezamenlijke doel voor ogen houden.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de speciale <link https: www.onderneming2026.nl fileadmin magazines hot-2019-02 _blank external-link-new-window internal link in current>Broekpolder 2040-uitgave van oktober 2019


Deel dit blog:

Reacties (1)

  • Maarten

    test

Reageer op dit bericht