Broekpolder 2040

De Broekpolder heeft grote kansen een toekomstbestendig duurzaam glastuinbouwgebied te blijven. Afgelopen najaar is een groep ondernemers samengekomen om te spreken over de toekomst van de Broekpolder. Vervolgens is het gesprek aangegaan met gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en Energie Transitie Partners over de toekomst van het gebied. Binnen de groeiende groep van ondernemers en bewoners zien wij een groot enthousiasme om samen de kansen die de Broekpolder ons allen biedt, op te pakken.

Tijdens een aantal kantinebijeenkomsten in februari en maart zijn bewoners en ondernemers bijgepraat over het proces dat we samen willen doorlopen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft u kunnen aangeven hoe u uw toekomst in de Broekpolder ziet en in hoeverre u bij het proces betrokken wilt worden. 

Van hieruit heeft zich een coalitie van ambitieuzen gevormd welke actief mee wil werken aan de planvorming.  Deze groep heeft in juni samen met gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en Energie Transitie Partners een droombijeenkomst georganiseerd, waarbij iedereen zijn toekomstbeeld heeft kunnen schetsen. Opvallend was de enorme trots op het gebied en de openheid in de gesprekken. Resultaat van de bijeenkomst is een gezamenlijke droom voor het gebied welke momenteel wordt uitgewerkt tot een doelen / middelen hiërarchie op de verschillende thema's. In oktober komt de groep weer bij elkaar om de plannen verder te concretiseren. Belanghebbenden uit het gebied kunnen zich nog aansluiten.

Dit proces staat open voor iedere eigenaar (particulier of bedrijfsmatig) in de Broekpolder. Indien u iemand spreekt die nog niet betrokken is bij dit proces, schroom niet om hem/haar in te lichten en te vragen zich hier aan te melden.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Hartelijke groet,

Broekpolder Belang 2040

Steef van Adrichem, Marcel van der Knaap, Erik Persoon, Gertjan Sosef en Marcel van der Voort

Uitgave Broekpolder 2040 - Najaar 2019
(Klik op cover om te lezen/downloaden)