Broekpolder 2040

De Broekpolder heeft grote kansen een toekomstbestendig duurzaam glastuinbouwgebied te blijven. Najaar 2018 is een groep ondernemers samengekomen om te spreken over de toekomst van de Broekpolder. Vervolgens is het gesprek aangegaan met gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en Energie Transitie Partners over de toekomst van het gebied. Binnen de groeiende groep van ondernemers en bewoners zien wij een groot enthousiasme om samen de kansen die de Broekpolder ons allen biedt, op te pakken.

Tijdens een aantal kantinebijeenkomsten in februari en maart 2019 zijn bewoners en ondernemers bijgepraat over het proces dat we samen willen doorlopen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft u kunnen aangeven hoe u uw toekomst in de Broekpolder ziet en in hoeverre u bij het proces betrokken wilt worden. 

Van hieruit heeft zich een coalitie van ambitieuzen gevormd die actief mee wil werken aan de planvorming.  Deze groep heeft in juni 2019 samen met gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en Energie Transitie Partners een droombijeenkomst georganiseerd, waarbij iedereen zijn toekomstbeeld heeft kunnen schetsen. Opvallend was de enorme trots op het gebied en de openheid in de gesprekken. Resultaat van de bijeenkomst is een gezamenlijke droom voor het gebied die momenteel wordt uitgewerkt tot een doelen / middelen hiërarchie op de verschillende thema's.

In het najaar van 2019 zijn verschillende themagroepen in klein verband bij elkaar gekomen om de verschillende thema’s Ruimte, Huisvesting, Energie, Water, Trots en Samen verder uit te werken. Hierbij is het oprichten van een coöperatie (half februari 2020) één van de eerste resultaten. De op te richten coöperatie geeft de samenwerking tussen de grondeigenaren binnen de Broekpolder verder vorm.

Dit proces staat open voor iedere eigenaar (particulier of bedrijfsmatig) in de Broekpolder. Indien u iemand spreekt die nog niet betrokken is bij dit proces, schroom niet om hem/haar in te lichten en te vragen zich hier aan te melden.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Hartelijke groet,

Broekpolder 2040

Steef van Adrichem, Marcel van der Knaap, Erik Persoon en Marcel van der Voort

Uitgave Broekpolder 2040 - Najaar 2019
(Klik op cover om te lezen/downloaden)