Broekpolder 2040

De Broekpolder heeft grote kansen een toekomstbestendig duurzaam glastuinbouwgebied te blijven. Afgelopen najaar is een groep ondernemers samengekomen om te spreken over de toekomst van de Broekpolder. Vervolgens is het gesprek aangegaan met gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en Energie Transitie Partners over de toekomst van het gebied. Binnen de groeiende groep van ondernemers zien wij een groot enthousiasme om samen de kansen die de Broekpolder ons allen biedt, op te pakken.

Tijdens kantinebijeenkomsten in februari en maart zijn bewoners en ondernemers bijgepraat over het proces dat we samen willen doorlopen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft u kunnen aangeven hoe u uw toekomst in de Broekpolder ziet en in hoeverre u bij het proces betrokken wilt worden. Dit proces staat open voor iedere eigenaar (particulier of bedrijfsmatig) in de Broekpolder. Indien u iemand spreekt die nog niet betrokken is bij dit proces, schroom niet om hem/haar in te lichten en te vragen zich hier aan te melden.

Enquête

De vervolgstap is een enquête c.q. structuuronderzoek voor de Broekpolder. U wordt vriendelijk verzocht dit in te vullen voor half april 2019. Uw antwoorden worden zeer vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt in de rapportage.

Start hier de enquête voor huiseigenaren en bewoners.

Start hier de enquête voor ondernemers. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Hartelijke groet,

Broekpolder Belang 2040

Steef van Adrichem, Marcel van der Knaap, Erik Persoon, Gertjan Sosef en Marcel van der Voort