Van ondernemer naar onderneming

De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Maar blijft dat ook zo? Als het aan Coalitie HOT ligt wel. HOT staat voor Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouwsector. We ambiëren een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw. Bepalend bij deze positie: de Nederlandse glastuinbouwonderneming. Onderneming2026 richt zich op de lange termijn positie van de tuinbouwonderneming en geeft antwoord op de vraag: Welke elementen bepalen het succes van de Onderneming2026? Lees verder >


'Tuinbouw moet meer uitgaan van eigen kracht'

Eric van Steekelenburg, die zijn roots heeft in de tuinbouwsector, werkte jarenlang bij grote internationale bedrijven. Deze achtergrond, kennis en ervaring stellen de huidige Finance Director International van Farm Frites in staat om met een... > Lees meer 

‘Ondernemers mogen duidelijkheid verwachten’

Jaap Bond, gedeputeerde van Noord-Holland, zit sinds 2017 in de stuurgroep van coalitie HOT. Gezien alle ontwikkelingen in deze provincie was aanhaken ook meer dan logisch. Want er gebeurt nogal wat daar in het noorden. Onder andere op het gebied van... > Lees meer 

HOT-uitgave nu ook online

De speciale uitgave die Coalitie HOT vorige week verstuurde is nu ook digitaal beschikbaar. Daarmee is het mogelijk de artikelen online te lezen en zelfs pdf's van de pagina's te maken. > Lees meer 

Speciale uitgave Onderneming2026

Telers ontvangen deze dagen een speciale uitgave door de bus van Onderneming2026. In deze krant staan interviews met ondernemers en bestuurders, maar wordt ook verteld over de plannen van Coalitie HOT in 2018-2019. > Lees meer 

Prominent 2.0: Van vereniging naar onderneming

Jack Groenewegen mag met recht één van de boegbeelden van de hedendaagse tuinbouw worden genoemd. De Westlandse tomatenteler gaf de afgelopen jaren niet alleen vorm aan zijn eigen bedrijf, maar ook aan telersvereniging Prominent. Op dit moment is... > Lees meer 

'Stip op de horizon is must voor toekomstbestendig bedrijf'

Risicospreiding en internationalisering. Dat zijn voor Wouter van den Bosch en zijn vader Jaco de speerpunten voor de komende jaren. De ondernemers willen hun bedrijf toekomstbestendig maken door niet alleen te focussen op de paprikateelt, maar ook... > Lees meer 

'Net als een marathon: van trainen word je beter'

Bloeiende potplantenkwekerij SV.CO kondigde afgelopen zomer een fusie aan met Kwekerij Vreugdenberg. Nadat Strijbis en Verbeek eerder al samensmolten tot SV.CO maakt het bedrijf dus opnieuw een strategische keuze voor de toekomst. Met diverse... > Lees meer 

HOT VLOG: Levoplant

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. > Lees meer 

HOT VLOG - Zwinkels Tomaten

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. > Lees meer 

'Ondernemer laat kansen liggen door beperkt samenwerken'

Novifarm, een samenwerkingsverband van vijf Zuid-Hollandse akkerbouwfamilies, werd onlangs uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2017. Uniek aan deze ‘coöperatie 2.0’ is de scheiding tussen emotie en ratio: het eigendom van grond en... > Lees meer 

‘HOT Mastersessies verruimen je blik’

De afgelopen maanden is Coalitie HOT gestart met een aantal Mastersessies met ondernemers in verschillende regio’s. Met elkaar denken zij na en discussiëren zij onder deskundige begeleiding over ‘mijn onderneming in 2026’. > Lees meer 

Transitie naar zelfsturing maakt Sion Orchids '2026-proof’

Grenzen opzoeken, zaken ‘anders’ doen dan anderen en verder kijken dan de tuinbouwsector; dat is de rode draad in het verhaal van Eric Moor, oprichter en eigenaar van Sion Orchids in De Lier. Om zijn bedrijf ‘2026-proof’ te maken, werd afgelopen jaar... > Lees meer 

‘Jonge ondernemers zijn veel beter in samenwerken’

“Jongeren denken alles beter te weten. Zo was ik zelf ook”, vertelt Aad Sonneveld uit Bleiswijk. Afgelopen jaar spraken hij en zijn compagnon met een aantal jongeren over de toekomst van hun kwekerij, Het Wilgenbos. Komende winter wordt de knoop... > Lees meer 

‘Geef nieuwe generatie de ruimte’

Jonge vrouwelijke ondernemers zijn dun gezaaid in de tuinbouw; hoe bijzonder is het dan om twee gedreven tuinbouwvrouwen samen aan tafel te hebben? Karin van der Eijk (VDE Plant) en Joyce Lansbergen (LG Flowers) hebben beiden - vanuit hun passie en... > Lees meer 

‘Een zelflerende organisatie bouwen, geeft mij een kick’

Dynamiek, uitdaging en een voortdurende drang om nóg beter te presteren. Dat zijn de voornaamste drijfveren voor Maikel van den Berg (34) om elke dag op zijn bedrijf aan de slag te gaan. De paprikateler uit Bleiswijk zit momenteel in een... > Lees meer 

HOT VLOG: LKP Plant

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. > Lees meer 

'Sterke bedrijven kunnen alleen sterk zijn in een sterke sector'

Succesvolle tuinbouwbedrijven kunnen niet zonder een goed geoliede sector, stellen Frank van Kleef en Cees Veerman. Daarom roepen ze telers op zich te beraden op hun toekomst. “De kopgroep is al gaan rijden. Nu is het moment om te beslissen of je mee... > Lees meer 

HOT VLOG: Noordhuys Tomatoes

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. > Lees meer 

'Bestaansrecht, continuïteit en dynamiek'

“In de glastuinbouwsector zijn ondernemer en onderneming innig met elkaar verstrengeld. Bijvoorbeeld besluit de ondernemer te stoppen, dan neemt hij zijn bedrijf in die beslissing mee. Dit onzekere voortbestaan van ondernemingen maakt een sector... > Lees meer 

HOT VLOG: Het Wilgenbos

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. Dit keer vertelt Aad Sonneveld van paprikakwekerij Het Wilgenbos hoe hij de toekomst van... > Lees meer 

‘Opkomst van vreemd kapitaal is grote uitdaging’

Ron Fransen van Levoplant dacht aanvankelijk dat Coalitie HOT er alleen voor groenteteelt was, maar dat is - gelukkig - niet het geval. De sierteeltondernemer vindt energie, ondernemerschap en herstructurering de belangrijkste onderwerpen waarmee HOT... > Lees meer 

‘Wie zich het beste aanpast, overleeft’

De vijf telers achter Arcadia Chrysanten ontwikkelden tien jaar geleden een opvallende visie: het voortbestaan van Arcadia staat bovenaan, en is belangrijker dan dat van de individuele deelnemers. Dat vormde het startpunt voor een andere vorm van... > Lees meer 

VIDEO - Hoe ziet de onderneming van 2026 eruit?

Tijdens het Symposium Glastuinbouw bij Rabobank stelden wij enkele gasten de volgende vraag: Hoe ziet de onderneming van 2026 er volgens u uit? Het leverde uiteenlopende antwoorden op, die zijn verwerkt in een videocompilatie van het symposium. > Lees meer 

'1 óver 12 voor glastuinbouw'

Het momenteel één over twaalf voor de Nederlandse glastuinbouw en is het dus zaak dat het roer omgaat. Met een nieuwe oriëntatie, nieuwe producten en nieuwe verdienmodellen. Dat zei hoogleraar Jan Rotmans afgelopen vrijdag. > Lees meer 

Rob van den Ende gaat voor tweeledige herstructurering

Rob van den Ende wordt met ingang van 1 januari 2017 directeur van HOT Ontwikkelingsbedrijf Nederland. Vrijdag 30 september nam hij afscheid van zijn voormalige werkgever Rabobank en werd hij officieel aangesteld in zijn nieuwe functie. > Lees meer 

HOT VLOG: Arcadia

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. Dit keer vertelt Bert van Ruijven van chrysantenkwekerij Arcadia hoe de continuïteit... > Lees meer 

‘Groot zijn is niet onze blauwdruk voor de toekomst’

De meedenkende, opbouwende en energieke wijze waarop Hans Koolhaas zijn betrokkenheid bij de tuinbouwsector toont, zal hij ook in het adviesorgaan van Coalitie HOT tentoonspreiden. LTO Glaskracht vroeg hem als vertegenwoordiger zitting te nemen in de... > Lees meer 

‘Franchise vormen gaan terrein winnen’

Jean Aerts is bestuurder van LTO Glaskracht Nederland en de LLTB-vakgroep bedekte teelten, maar maakt in zijn hoedanigheid als oud-ondernemer deel uit van de HOT-adviesraad. Aerts vormt hiermee de schakel tussen HOT, LTO Glaskracht en de... > Lees meer 

‘Cultuur van familiebedrijf blijft altijd bestaan’

Tom Zwinkels staat samen met zijn vader en twee neven aan het roer van Zwinkels Tomaten in s-Gravenzande. Door samenwerking en een strikte taakverdeling worden ieders specialiteiten benut en is de continuïteit van de onderneming gewaarborgd. “Dat... > Lees meer 

‘Teeltkennis behouden voor de onderneming’

Theo van Noord startte in 2001 als zelfstandig tomatenteler. Sindsdien is zijn bedrijf – Noordhuys Tomatoes - uitgegroeid naar 14 hectare, verdeeld over vestigingen in Oude-Tonge en Tinte. Die plaatsen worden vaak gezien als 'het buitengebied'. Maar... > Lees meer 

HOT VLOG: De Kabel

Op onderneming2026.nl zullen ondernemers uit de Adviesraad Telers HOT en enkele gastondernemers met regelmaat hun kijk op ondernemen delen door middel van vlogs. Dit keer vertelt Richard Hartensveld van tomatenkwekerij De Kabel over de... > Lees meer 

‘Concrete stappen op weg naar een gezonde en succesvolle tuinbouw in 2026’

Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland is het ‘kindje’ van stichting HOT dat de herstructurering van de glastuinbouw concreet vorm moet gaan geven. Hierbij gaat het zowel om een fysieke herstructurering als om de transitie van ondernemer naar... > Lees meer 

‘Koplopers in het peloton moeten dóór kunnen gaan’

Frank van Kleef, algemeen directeur Royalpride, schreef op een paar A4-tjes, wat volgens hem moet gebeuren om de glastuinbouw in Nederland weer te laten gloriëren. Vanuit deze standpunten, vertegenwoordigt hij FVO, Federatie Vruchtgroente... > Lees meer 

Van ondernemer naar onderneming

De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Maar blijft dat ook zo? Als het aan Coalitie HOT ligt wel. HOT staat voor Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouwsector. We ambiëren een toekomstbestendige en leidende positie van de... > Lees meer